Отворено и поблиску до секого

Преглед

  • Наслов: Отворено и поблиску до секого
  • Автор: Општина Вевчани
  • Тагови: новост, општина, вевчани, граѓани, важно, известување
  • Датум: 25/02/2014

Рејтинг

од 4074
Популарност

Прочитана

2458

Настојувајќи да достигне повисоко ниво на транспарентност во своето работење, како и заради потребата да се овозможи поголема достапност за секого, Општина Вевчани ја пушти во употреба новата веб страна. 


Истовремено со оваа веб страна Општина Вевчани продолжува со своите напори кон посеопфатно промовирање на Вевчани и убавините на Македонија во регионот и целиот свет.

На ваков начин од денес нашите врати се отворени за секого и секогаш.

Да си посакаме среќа и уште еднаш Ве покануваме на мешусебна соработка и помагање.
Со почит 
Општина Вевчани