ПРЕДЛОГ-РЕБАЛАНС НА БУЏЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ ЗА 2018 ГОДИНА

Преглед

  • Наслов: ПРЕДЛОГ-РЕБАЛАНС НА БУЏЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ ЗА 2018 ГОДИНА
  • Автор:
  • Тагови:
  • Датум: 6/11/2018

Рејтинг

од 4073
Популарност

Прочитана

277

ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНС НА БУЏЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ ЗА 2018 ГОДИНА

 

БИЛАНС НА ПРИХОДИ - РЕБАЛАНС

БИЛАНС НА РАСХОДИ - РЕБАЛАНС