градоначалник

Роден е во 1952 година, во Вевчани Република Македонија. Оженет, татко на две деца... повеќе