Новости

ЈАВЕН ПОВИK 
до доверителите на Општина Вевчани и доверителите на единките корисници основани од Општина Вевчани, од областа на образованието, детската и социјалната заштита, за пријавување на доспеани, а неплатени побарувања
Новост

ЈАВЕН ПОВИK до доверителите на Општина Вевчани и доверителите на единките корисници основани од Општина Вевчани, од областа на образованието, детската и социјалната заштита, за пријавување на доспеани, а неплатени побарувања

ЈАВЕН ПОВИK до доверителите на Општина Вевчани и доверителите на единките корисници основани од Општина Вевчани, од областа на образованието, детската и социјалната заштита, за пријавување на доспеани, а неплатени побарувања ...

Покана за доставување на понуди – Градежни работи за реконструкција, адаптација и пренамена на објект во туристички центар во Вевчани
Новост

Покана за доставување на понуди – Градежни работи за реконструкција, адаптација и пренамена на објект во туристички центар во Вевчани

Покана за доставување на понуди – Градежни работи за реконструкција, адаптација и пренамена на објект во туристички центар во Вевчани ...

Формулар за доставување на коментари за ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СОЦИЈАЛНИТЕ АСПЕКТИ И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
Новост

Формулар за доставување на коментари за ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СОЦИЈАЛНИТЕ АСПЕКТИ И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Формулар за доставување на коментари за ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СОЦИЈАЛНИТЕ АСПЕКТИ И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА...

ЈАВЕН ПОВИК за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови
Новост

ЈАВЕН ПОВИК за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови

ЈАВЕН ПОВИК за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови...

ЌЕ СЕ ГРАДИ ЗАОБИКОЛНИЦАТА НА ПОТЕГОТ ФАБРИКА“ВЕВЧАНКА“ – ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕВЧАНИ
Новост

ЌЕ СЕ ГРАДИ ЗАОБИКОЛНИЦАТА НА ПОТЕГОТ ФАБРИКА“ВЕВЧАНКА“ – ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕВЧАНИ

Премиерот на Владата на РМ ја најави доизградбата на регионалниот пат крак 1 од Р-418 (фаза 2), на потегот фабрика „Вевчанка“ - Здравствен дом Вевчани, како дел од големата инвестиција на Владата на РМ за изградба на шест регионални патишта во вкупна...