Новости

Покана за доставување на понуди – Градежни работи за реконструкција, адаптација и пренамена на објект во туристички центар во Вевчани
Новост

Покана за доставување на понуди – Градежни работи за реконструкција, адаптација и пренамена на објект во туристички центар во Вевчани

Покана за доставување на понуди – Градежни работи за реконструкција, адаптација и пренамена на објект во туристички центар во Вевчани ...

Формулар за доставување на коментари за ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СОЦИЈАЛНИТЕ АСПЕКТИ И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
Новост

Формулар за доставување на коментари за ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СОЦИЈАЛНИТЕ АСПЕКТИ И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Формулар за доставување на коментари за ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СОЦИЈАЛНИТЕ АСПЕКТИ И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА...

ЈАВЕН ПОВИК за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови
Новост

ЈАВЕН ПОВИК за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови

ЈАВЕН ПОВИК за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови...

ЌЕ СЕ ГРАДИ ЗАОБИКОЛНИЦАТА НА ПОТЕГОТ ФАБРИКА“ВЕВЧАНКА“ – ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕВЧАНИ
Новост

ЌЕ СЕ ГРАДИ ЗАОБИКОЛНИЦАТА НА ПОТЕГОТ ФАБРИКА“ВЕВЧАНКА“ – ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕВЧАНИ

Премиерот на Владата на РМ ја најави доизградбата на регионалниот пат крак 1 од Р-418 (фаза 2), на потегот фабрика „Вевчанка“ - Здравствен дом Вевчани, како дел од големата инвестиција на Владата на РМ за изградба на шест регионални патишта во вкупна...

Известување за закуп на рекламно пано
Новост

Известување за закуп на рекламно пано

Известување за закуп на рекламно пано...

ПРЕДЛОГ БУЏЕТ ЗА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ ЗА 2018 ГОДИНА
Новост

ПРЕДЛОГ БУЏЕТ ЗА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ ЗА 2018 ГОДИНА

ПРЕДЛОГ БУЏЕТ ЗА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ ЗА 2018 ГОДИНА...