Новости

ПРЕДЛОГ БУЏЕТ ЗА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ ЗА 2018 ГОДИНА
Новост

ПРЕДЛОГ БУЏЕТ ЗА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ ЗА 2018 ГОДИНА

ПРЕДЛОГ БУЏЕТ ЗА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ ЗА 2018 ГОДИНА...

ЈАВНА РАСПРАВА ЗА БУЏЕТ ЗА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ ЗА 2018 ГОДИНА
Новост

ЈАВНА РАСПРАВА ЗА БУЏЕТ ЗА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ ЗА 2018 ГОДИНА

ЈАВНА РАСПРАВА ЗА БУЏЕТ ЗА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ ЗА 2018 ГОДИНА...

Прашалник за квалитет на услуги
Новост

Прашалник за квалитет на услуги

Почитувани, Ве молиме да издвоите време и да го пополните овој прашалник. Истиот нема да Ви одземе повеќе од пет минути. Прашалникот е дел од истражувањето кое го реализира Центарот за управување со промени, во рамки на проектот “Следење на прин...

Отворено и поблиску до секого
Новост

Отворено и поблиску до секого

Настојувајќи да достигне повисоко ниво на транспарентност во своето работење... ...