ЈАВЕН ПОВИK до доверителите на Општина Вевчани и доверителите на единките корисници основани од Општина Вевчани, од областа на образованието, детската и социјалната заштита, за пријавување на доспеани, а неплатени побарувања

Преглед

  • Наслов: ЈАВЕН ПОВИK до доверителите на Општина Вевчани и доверителите на единките корисници основани од Општина Вевчани, од областа на образованието, детската и социјалната заштита, за пријавување на доспеани, а неплатени побарувања
  • Автор:
  • Тагови:
  • Датум: 11/30/2018

Рејтинг

од 4072
Популарност

Прочитана

187