ЈАВНА РАСПРАВА ЗА БУЏЕТ ЗА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ ЗА 2018 ГОДИНА

Преглед

  • Наслов: ЈАВНА РАСПРАВА ЗА БУЏЕТ ЗА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ ЗА 2018 ГОДИНА
  • Автор: Општина Вевчани
  • Тагови: новост, општина, вевчани, граѓани, важно, известувањеновост, општина, вевчани, граѓани, важно, известување
  • Датум: 25/02/2014

Рејтинг

од 4072
Популарност

Прочитана

1882

Врз основа на чл. 30 од Законот за локална самоуправа  (Сл. весник на Р.М бр.05/02) Градоначалникот на Општина Вевцани организира:

 

ЈАВНА РАСПРАВА

      - Предмет на јавна расправа:

БУЏЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ ЗА 2018 ГОДИНА

     - Јавната расправа ќе се одржи на ден 20.12.2017 год. во 12h во просториите на Општина Вевчани

 

 

Со почит

ОПШТИНА ВЕВЧАНИ

Градоначалник

Сашо Јанкоски