Новости

ПРЕДЛОГ БУЏЕТ ЗА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ ЗА 2019 ГОДИНА
Новост

ПРЕДЛОГ БУЏЕТ ЗА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ ЗА 2019 ГОДИНА

ПРЕДЛОГ БУЏЕТ ЗА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ ЗА 2019 ГОДИНА...

ЈАВЕН ПОВИK 
до доверителите на Општина Вевчани и доверителите на единките корисници основани од Општина Вевчани, од областа на образованието, детската и социјалната заштита, за пријавување на доспеани, а неплатени побарувања
Новост

ЈАВЕН ПОВИK до доверителите на Општина Вевчани и доверителите на единките корисници основани од Општина Вевчани, од областа на образованието, детската и социјалната заштита, за пријавување на доспеани, а неплатени побарувања

ЈАВЕН ПОВИK до доверителите на Општина Вевчани и доверителите на единките корисници основани од Општина Вевчани, од областа на образованието, детската и социјалната заштита, за пријавување на доспеани, а неплатени побарувања ...

Покана за доставување на понуди – Градежни работи за реконструкција, адаптација и пренамена на објект во туристички центар во Вевчани
Новост

Покана за доставување на понуди – Градежни работи за реконструкција, адаптација и пренамена на објект во туристички центар во Вевчани

Покана за доставување на понуди – Градежни работи за реконструкција, адаптација и пренамена на објект во туристички центар во Вевчани ...

Формулар за доставување на коментари за ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СОЦИЈАЛНИТЕ АСПЕКТИ И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
Новост

Формулар за доставување на коментари за ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СОЦИЈАЛНИТЕ АСПЕКТИ И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Формулар за доставување на коментари за ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СОЦИЈАЛНИТЕ АСПЕКТИ И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА...

ЈАВЕН ПОВИК за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови
Новост

ЈАВЕН ПОВИК за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови

ЈАВЕН ПОВИК за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови...