Градоначалникот Јанкоски денес беше на увид на отпочнување на работите на пешачката патека „Пупини – Кукој„.

Пешачката патека е исто тека дел од проектот „Вевчани без кал„ финансирана е со средства од  Бирото за рамномерен развој. Истата ќе биде обложена со камени плочи во автентичен стил. Вевчани полека го добива својот автентичен изглед.