Денес заедно со изведувачот и стручните служби на општина Вевчани градоначалникот на општина Вевчани, Сашо Јанкоски беше на терен на одпочнување и на оваа локална уличка Каланој 1.

Средствата за изградба на оваа локална улица се обезбедени преку Бирото за рамномерен регионален развој и истата ќе биде поплочена со бехатон елементи.