Заклучоци од одржан состанок на Кризен штаб во општина Вевчани

 • Општина Вевчани ќе врши прием на странки  од 9 до 12 часот во посебна приемна соба на влезот во општина.
 • Градоначалникот на општина Вевчани ги откажува отворените денови за прием на странки во кабинетот, се додека трае ваквата состојба и препораките на Министерството за здравство, да се објават телефонските броеви за контакт.
 • Да се објават телефонски броеви за помош на стари изнемоштени лица кои не можат да излегуваат од своите домови.
 • Во пазарниот ден четврток, во Вевчани нормално ќе функционира пазарот со препорака да се спречат поголеми собири на граѓаните и истите да не се задржуваат подолго време во пазарот. После пазарот просторот детално да се измие со хидрант.
 • Да се зголеми чистењето на јавните површини со хидранти, се до смирување на состојбата со корона вирусот.
 • Здравствениот дом во Вевчани да изготви Соопштение  каде ќе информира дека се редуцираат на минимум  специјалистички прегледи кои биле закажани во овој период и сите други прегледи кои не се итни да се избегнуваат. (истото соопштение ќе биде објавено и на ВЕБ страната на општината и до локалните портали.)
 • Сите пациенти кои ќе осетат симптоми на корона вирус (покачена температура, сува кашлица) да се јават во Центар за јавно здравје во Охрид на следниот телефонски број 070/723-029.
 • МВР, ПС Велешта ќе ја следат состојбата со ангажирање на патролни служби и ќе има засилени мерки и контроли за сузбивање на поголеми групи по излетнички места и слично, но и ќе ја следат состојбата при влез на возила и граѓани во општината.
 • Се задолжуваат сите институции кои спаѓаат под локалната самоуправа да извршат дезинфекција во седиштата на сите институции и училиштата пред почетокот на наставата.
 • Се задолжува ООУ Страшо Пинџур – Вевчани да најдат начин за изведување на алтернативна настава преку електронско учење од страна на професорите и учениците.
 • Општина Вевчани, заедно со Црвениот Крст, невладини организации (планинарското друштво, КУД Дримкол, подмладоците на политичките партии да обезбеди списоци на доброволци – волонтери  и да се формираа тимови за помош на изнемоштени, хронично болни и стари лица заради купување на намирници и лекови.
 • Се апелира до автопревозникот Сприја Вевчани, кој врши општински линиски превоз на патници, строго да се придржува кон мерките и да врши редовна дезинфекција на возилата, а патниците да се самозаштитат
 • Секој граѓанин на Вевчани да се грижи за своите животни и да ја одржува нивната хигиена.
 • Апел да се почитуваат препораките од Министерството за здравство.
 • Апел да се избегнуваат собири на граѓани во продавниците, бензинските пумпи, организирање на забави во приватни домови на поголеми групи на млади, како и во излетничките места во општина Вевчани.
 • МВР односно ПС Велешта да ги  извести и предупреди лицата кои доаѓаат од ризичните земји зафатени од корона вирус,  а кои не се придржуваат до препораките на Владата да останат во самоизолација наредните 14 дена.
 • Апел до населението разумно да се купуваат прехрамбени продукти во локалните продавници и притоа да ги почитуваат препораките за безбедно растојание

Јавна покана за учество на Проектен форум во Општина Вевчани

Општината Вевчани, во соработка со УНДП, преку проект финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), Ве поканува на Проектен форум. Првата сесија од Проектниот форум ќе се одржи во четврток, 05.03.2020 година со почеток во 14:30 часот, во Младински центар – Вевчани (зграда на општина Вевчани).

Целта на форумот е зголемување на учеството на граѓаните во процесот на донесување на одлуки на локално ниво. Форумот е алатка за учество на граѓаните во подготовка и избор на приоритетни проекти.

Присутните граѓани на форумот ќе имаат можност да предлагаат и да изберат приоритетни проекти за општината, кои ќе се финансираат од проектниот фонд во износ од 50.000 швајцарски франци (CHF).

Линк до дневниот ред на форумската сесија:

Дневен ред прва сесија

 

 

ОГЛАС за избор на индивидуален консултант

Во рамките на проектот за Локална и регионална конкуретност (ПЛРК) финансиски поддржан од Европска унија (ИПА2), општина Вевчани во соработка со Единица за спроведување на проектот (ЕСП) го реализираат потпроектот „Туристички Центар Вевчани – Еден Центар Еден Туристички Производ“.

За таа цел општина Вевчани објавува повик за избор на  индивидуален консултант за изработка на план за внатрешно уредување и опремување на туристичкиот центар кој треба да изработи проект за внатрешно уредување и опремување на туристичкиот центар, врз основа на основниот проект за реконструкција и пренамена на постојното училиште во туристички центар и листата со планирана опрема за функционално уредување на туристичкиот центар.

Повикот за изразување на интерес за индивидуални консултантски услуги и описот на задачи се на дадените линкови во продолжение:

      REOI-Individual Consultants Vevchani

      Опис на работни задачи за индивудален консултант

Предлог буџетот на општина Вевчани за 2020

Предлог Буџетот на Општина Вевчани за 2020 година ги содржи планираните приходи на Буџетот за 2020 година и планираните проекти за реализација од Буџетот во 2020 година.

Имајќи предвид дека буџетирањето е двонасочен процес (за и од граѓаните), применет е партиципативниот принцип на буџетирање при поставување на приоритетите на локалната заедница.

Општиот дел на Буџетот ги содржи вкупните приходи и други приливи и вкупните расходи и други одливи во текот на фискалната година, како и глобалната проекција на приходи, приливи, расходите и одливите за 2020 години.

Посебниот дел на Буџетот содржи план на одобрени средства на буџетски корисници по програми, потпрограми и ставки за фискалната година.

Предлози и сугестии може да се поднесуваат на e-mail адресата contact@vevcani.gov.mk

Предлог Буџет 2020