Информација до здружението на пчелари!

Се известуваат граѓаните кои одгледуваат пчели на подрачјето на општина Вевчани дека на ден 10.07.2020 година (петок), екипите на Центарот за јавно здравје Охрид, ќе спроведат теристичка (од земја) дезинсекција за уништување на комарците. Запрашувањето ќе се врши во периодот од 19:00 до 04:00 часот.

Известување од Кризниот штаб на Општина Вевчани!!!

Во просториите на Општина Вевчани во насока на справување со состојбата настаната со Корона вирусот се одржа состанок на Општинскиот кризен штаб на општина Вевчани, на кој беа донесени заклучоци кои ги пренесуваме во продолжение:

 Заклучоци од одржан состанок на Кризниот штаб на Општина Вевчани

На одржаниот состанок на Кризниот штаб на Општина Вевчани за превенција и справување со Корона вирусот Ковид 19, во согласност со  мерките и препораките на Владата на Република Северна Македонија за ограничено движење, беа донесени следните заклучоци:

 • Се упатува известување до сите маркети и економски оператори на територијата на Општина Вевчани кои се регистрирани за он-лајн продажба, дека ќе може да вршат достава на намирници за итни и неодложни потреби за време на Полицискиот час во текот на викендот. Истите задолжително мора да испратат барање до Кризниот штаб на Општина Вевчани на следната електронска адреса contact@vevcani.gov.mk. Ќе биде дозволено движење на максимум 5 вработени лица (доставувачи) од маркет, кои треба да имаат соодветна заштитна опрема.
 • Се известувааат маркетите и економските опрератори кои ќе достават барање за дозвола за работа за време на полициски час да достават и свој контакт преку кој граѓаните ќе можат да вршат нарачки а истиот ќе биде објавен на веб страната на општина Вевчани vevcani.gov.mk .
 • Се упатува известување до сите Аптеки на територијата на општина Вевчани кои ќе работат за време на полицискиот час за време на викендот, задолжително да ги испратат потребните податоци на електронска адреса contact@vevcani.gov.mk .Ова е потребно за навремена координација со мобилните тимови на Општина Вевчани.

Во продолжение на оваа објава граѓаните може да ги преземат обрасците за Барање дозвола за движење за време на полициски час и Барање дозвола за работа за време на полициски час како и образец за Дозвола за движење на вработен поради вршење на сменска и ноќна работа.

Овие обрасци преку Општинскиот кризен штаб се доставуваат до МВР (надлежен за издавање на дозволите).

Дополнително, се известуваат граѓаните на општина Вевчани дека авто-превозникот „Сприја“ – Вевчани ќе врши превоз на патници почнувајќи од 06:30 часот (Вевчани – Струга) до 15:00 часот (Струга – Вевчани) од понеделник до петок. Сабота и недела нема да врши превоз согласно уредбата на Владата.

Барање дозвола за движење во полициски час

Барање дозвола за работа во полициски час

Дозвола за движење на вработен поради вршење на сменска и ноќна работа 

 

Јавен повик за учество во процесот на јавна консултација за документи поврзани со заштита на животна средина и социјални аспекти од спроведување на проектот “Туристички центар Вевчани – еден центар еден туристички производ“

Општина Вевчани ја известува заинтересираната јавност дека во тек е реализација на потпроектот “Туристички центар Вевчани – еден центар еден туристички производ,  финасиски поддржан од Европската унија (ИПА 2) во рамките на Проектот за локална и регионална конкуретност (ПЛРК).

За потребите на реализација на активностите на потпроектот, а со цел навремено да се идентификуваат и оценат потенцијалните влијанија врз животната средина од проектните активности за реконструкција и адаптација на старата училишна зграда во модерен туристички центар спроведуваме јавна консултација на документи поврзани со заштита на животна средина и социјални аспекти, односно по однос на  документот Список за проверка на План за управување со животната средина за проектот „Туристички Центар Вевчани – Еден Центар Еден Туристички Производ“.  Планот содржи и мерки за спречување, минимизирање и ублажување на можните негативни влијанија од реализација на предвидените проектни активности.

Наведениот документ е достапен на увид во просториите на општина Вевчани, во прилог на оваа објава, како и на следните веб страници: www.lrcp.mk и  www.tourismmacedonia.gov.mk.

Јавната консултација по однос на документот за заштита на животната средина и социјалните аспекти на потпроектот трае 14 (четиринаесет) дена од денот на објавата

Забелешките и формуларите по однос на документот можат да се достават  во писмена форма или електронска форма на контактите наведени во формуларот за доставување на коментари и сугестии за потпроектот кој е во прилог на оваа објава.

ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА ПУЖС

Формулар за доставување на коментари за ПУЖС – Општина Вевчани

ESMP CHECKLIST VEVCHAN

Form for submission comments and suggestion

PLAN PER MENAXHIM ME ASPEKTET SOCIALE TE AMBIENTIT JETESOR

Formular per paraqitjedorëzim të komenteve dhe sugjerimeve

Соопштение за работно време на општина Вевчани

 • Се известуваат граѓаните на општина Вевчани дека поради кризната состојба предизвикана од вирусот КОВИД-19, а согласно препораките и мерките на Владата за спречување на опасноста од ширење и зараза со Ковид – 19 вирусот, од 30.03.2020 година општинската администрација ќе работи со скратено работно време, од 08:00 до 13:00 часот, секој работен ден и со намален број на вработени.
 • Работно време од 8:00 до 13:00 часот ќе важи се до наредни насоки на погоре наведените надлежни институции.
 • Во општината ќе можат да влегуваат само странки, кои имаат итни и неодложни работи во однос на општината, при што задолжително на влезот да ги дезинфицираат рацете и обувките со дезинфикационо средство.
 • Градоначалникот и службите на општината остануваат достапни за итни потреби на граѓаните, додека локалната самоуправа продолжува со работа на тековните проекти.
 • АПЕЛИРАМЕ граѓаните на минимум да ги редуцираат своите активности во однос на локалната самоуправа (освен за итни и неодложни работи) и своите контакти со општината да ги остваруваат телефонски или електронски, преку активните телефонски линии на општината и мобилните општински тимови, како и веб сервисите на општината.

Заклучоци од одржан состанок на Кризен штаб во општина Вевчани

 • Општина Вевчани ќе врши прием на странки  од 9 до 12 часот во посебна приемна соба на влезот во општина.
 • Градоначалникот на општина Вевчани ги откажува отворените денови за прием на странки во кабинетот, се додека трае ваквата состојба и препораките на Министерството за здравство, да се објават телефонските броеви за контакт.
 • Да се објават телефонски броеви за помош на стари изнемоштени лица кои не можат да излегуваат од своите домови.
 • Во пазарниот ден четврток, во Вевчани нормално ќе функционира пазарот со препорака да се спречат поголеми собири на граѓаните и истите да не се задржуваат подолго време во пазарот. После пазарот просторот детално да се измие со хидрант.
 • Да се зголеми чистењето на јавните површини со хидранти, се до смирување на состојбата со корона вирусот.
 • Здравствениот дом во Вевчани да изготви Соопштение  каде ќе информира дека се редуцираат на минимум  специјалистички прегледи кои биле закажани во овој период и сите други прегледи кои не се итни да се избегнуваат. (истото соопштение ќе биде објавено и на ВЕБ страната на општината и до локалните портали.)
 • Сите пациенти кои ќе осетат симптоми на корона вирус (покачена температура, сува кашлица) да се јават во Центар за јавно здравје во Охрид на следниот телефонски број 070/723-029.
 • МВР, ПС Велешта ќе ја следат состојбата со ангажирање на патролни служби и ќе има засилени мерки и контроли за сузбивање на поголеми групи по излетнички места и слично, но и ќе ја следат состојбата при влез на возила и граѓани во општината.
 • Се задолжуваат сите институции кои спаѓаат под локалната самоуправа да извршат дезинфекција во седиштата на сите институции и училиштата пред почетокот на наставата.
 • Се задолжува ООУ Страшо Пинџур – Вевчани да најдат начин за изведување на алтернативна настава преку електронско учење од страна на професорите и учениците.
 • Општина Вевчани, заедно со Црвениот Крст, невладини организации (планинарското друштво, КУД Дримкол, подмладоците на политичките партии да обезбеди списоци на доброволци – волонтери  и да се формираа тимови за помош на изнемоштени, хронично болни и стари лица заради купување на намирници и лекови.
 • Се апелира до автопревозникот Сприја Вевчани, кој врши општински линиски превоз на патници, строго да се придржува кон мерките и да врши редовна дезинфекција на возилата, а патниците да се самозаштитат
 • Секој граѓанин на Вевчани да се грижи за своите животни и да ја одржува нивната хигиена.
 • Апел да се почитуваат препораките од Министерството за здравство.
 • Апел да се избегнуваат собири на граѓани во продавниците, бензинските пумпи, организирање на забави во приватни домови на поголеми групи на млади, како и во излетничките места во општина Вевчани.
 • МВР односно ПС Велешта да ги  извести и предупреди лицата кои доаѓаат од ризичните земји зафатени од корона вирус,  а кои не се придржуваат до препораките на Владата да останат во самоизолација наредните 14 дена.
 • Апел до населението разумно да се купуваат прехрамбени продукти во локалните продавници и притоа да ги почитуваат препораките за безбедно растојание

Јавна покана за учество на Проектен форум во Општина Вевчани

Општината Вевчани, во соработка со УНДП, преку проект финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), Ве поканува на Проектен форум. Првата сесија од Проектниот форум ќе се одржи во четврток, 05.03.2020 година со почеток во 14:30 часот, во Младински центар – Вевчани (зграда на општина Вевчани).

Целта на форумот е зголемување на учеството на граѓаните во процесот на донесување на одлуки на локално ниво. Форумот е алатка за учество на граѓаните во подготовка и избор на приоритетни проекти.

Присутните граѓани на форумот ќе имаат можност да предлагаат и да изберат приоритетни проекти за општината, кои ќе се финансираат од проектниот фонд во износ од 50.000 швајцарски франци (CHF).

Линк до дневниот ред на форумската сесија:

Дневен ред прва сесија