СООПШТЕНИЕ: За доделување на дрвената меѓукатна конструкција

Се известуваат заинтересираните граѓани на Вевчани дека за доделување на дрвената меѓукатна конструкција заедно со подовите, плафоните, кровната конструкција, гредите, летвите и керамидите, демонтираните прозори и врати од реконструкцијата, адаптацијата и пренамена на објектот стара училишна зграда во Туристички центар – Вевчани, на жителите на општина Вевчани без финансиски надомест, потребно е да поднесат барање. Барањето со приложување на лична карта на увид, може да го поднесат во просториите на општина Вевчани.

Нова PVC дограма за општинската зграда во Вевчани

Денес во просториите на Општина Вевчани беше склучен договорот за замена на старата и дотраена дограма, со нова PVC дограма помеѓу Директорката на Центарот за развој на Југозападниот плански регион, Мирјана Лозанкоска и изведувачот фирмата “Дрво пром” – Кочани Овој проект ќе допринесе за зголемување на енергетската ефикасност, а со тоа и намалување и заштеда на средствата за греење на општинската зграда. Средствата за овој проект се обезбедени преку Центарот за развој на Југозападниот плански регион, и ја користам оваа прилика јавно да им се заблагодарам.
Замената на дограмата ќе отпочне во почетокот на месец септември.
ВЕТУВАЊА СЕ ВЕТУВАЊА!
ЗБОРОТ Е ЗБОР!
ЗБОРОТ СЕ УШТЕ ВАЖИ!
ПРОДОЛЖУВАМЕ

Свечено откриена Спомен бистата на Михајло Пупин – Идворски

Денес се одржа свечениот настан на кој беше откриена Спомен бистата на Михајло Пупин – Идворски, во центарот на општина Вевчани.
Она што не обединува и не поттикнува е фактот дека Вевчани, Република Северна Македонија и Идвор – Ковачица, Република Србија имаат воспоставено драгоцена и за почит соработка, која не повикува и во иднина да ја негуваме и надградуваме, а се темели врз научното и хумано дело и споменот на светскиот научник, Михајло Пупин – Идворски.
На настанот присуствува проф. др. Павле Митрески, гости од неговиот роден Идвор и Ковачица, претставници од фондацијата “Младен Селак”, како и г-динот Слободан Симиќ од Белград.

Дислоциран киоскот од центарот на Вевчани

Денес конечно е дислоциран објектот кој итоа како сметаше не само на сообраќајот туку и на целокупниот живот на центарот.
Ви ветивме дека овој објект ќе го отстраниме од центарот и ветувањето е исполнето!
Зборот е збор!
Истиот објект ќе биде ребрендиран и ќе служи како инфо центар!