Се гради станица за третман на отпадни води во Вевчани

Отпочнавме со изградба на новата прочистителна станица за отпадни води во Вевчани.
Овој проект е од огромно значење бидејќи до сега се загадуваше огромна површина на земјоделско земјиште.

Средствата за овој проект “Подобрување на управување со заштитени подрачја” во висина од околу 17 000 000,00 денари се финансирани од ЕУ, а проектот го спроведува УНДП во соработка со МЖСПП.

Директен бенефит од изградбата на пречистителната станица ќе има општина Вевчани и локално население кое ги користи водите од Вевчанска Река за наводнување на своите земјоделски површини, истовремено изградбата на пречистителната станица ќе придонесе кон решавање на еден долгодишен проблем за жителите од соседните населени места низ кои поминува Вевчанска Река.

Реалзиацијата на овој проект ќе придонесе кон подобрување на имиџот на општина Вевчани како еколошки чиста дестинација, а ќе претставува и позитивен пример за рурална општина која во целост го решила проблемот со изградба на канализационен систем, третман и прочистување на отпадните води.

МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА СО ПЛАНИНСКАТА СПАСИТЕЛСКА СЛУЖБА ПРИ ЦРВЕН КРСТ

Денес, во просториите на општина Охрид, градоначалникот Сашо Јанкоски, присуствуваше на потпишувањето на Меморандумот за соработка помеѓу Општина Вевчани и Планинската Спасителна Служба при Црвен крст на РМ – Општинска организација Охрид, заедно со Општина Охрид и Општина Дебрца. Соработката меѓу потписниците во рамките на овој Меморандум е во функција на координација на активностите во врска со Спасувањето на планина и тешко пристапни места, во случај на несреќи и природни катастрофи, а се со цел ефективна и ефикасна подршка на локалното население, туристичкиот и стопанскиот сектор, кои делуваат во планинските предели на територијата од Општината. Во иднина планирана е соработка помеѓу Спасителната служба и ренџерската служба на општина Вевчани, како и отварање на центар за спасување на Јабланица на територијата на општина Вевчани.

Инфо ден за ИПАРД 2014 – 2020

Почитувани,
Со задоволство Ве покануваме да присуствувате на Инфо ден за спроведување и користење на Инструментот за претпристапна помош на Европската унија за рурален развој ИПАРД 2014 – 2020, каде што ќе се презентираат МЕРКА 3 – Инвестиции во материјални средства за преработка и маркетинг на земјоделските и рибните производи и
МЕРКА 7 – Диверзификација на фармите и развој на бизниси од ИПАРД 2014-2020.
Место на одржување: Клуб на пензионери, Општина
Вевчани
Датум: 25.10.2019
Време: 15:00 часот

Започна со изградба паркот пред општинската зграда во Вевчани!

Во текот на вчерашниот ден во присуство на градоначалникот Сашо Јанкоски започна изградбата на паркот пред општинската зграда. Овој руиниран простор беше не само многу грда слика во самиот центар на Вевчани, туку и голема опасност за жителите . Со изградбата на новиот модерен парк како и реконструкцијата на зградата на старото основно училиште во модерен туристички центар,  центарот на Вевчани конечно ќе добие нов и модерен лик. За овој многу значаен проект за Вевчани, преку Бирото за рамномерен регионален развој се обезбедени 3 500 000 денари, а остатокот од околу 900 000 денари се сопствени средства на општина Вевчани. Градежната офанзива во Вевчани која ја најавуваше градоначалникот Јанкоски веќе е видлива на секој чекор. Вевчани во моментов е претворено во едно големо градилиште!

Продолжува изградбата и реконструкцијата на локалните улици во општина Вевчани.

Започнавме со поплочување на улицата „Алулој – Гогој 1“, улица која до сега беше со кал а ќе биде поплочена со камени плочи во автентичен амбиент кој одлично се вклопува во традиционалните стари градби во Вевчани. Средствата за изградба на оваа улица се обезбедени преку Центарот за развој на југозападниот плански регион. Во наредниот период продолжуваме со изградба и реконструкција и на други улици низ Вевчани.