Општина Вевчани го усвои Локалниот акциски план за управување со отпад

Општина Вевчани го усвои Локалниот акциски план за управување со отпад чија главна цел е двогодишно стратешко планирање на одржливото управување со отпад на локално ниво и вклучува активности со кои ќе се подобрат перформансите на јавното комунално претпријатие при...

read more
Активности за уредување и поплочување на просторот наспроти Соборниот храм Св. Никола со бекатон плочки

Активности за уредување и поплочување на просторот наспроти Соборниот храм Св. Никола со бекатон плочки

Денес,21.02.2024 година започнаа акти вности за уредување и поплочување на просторот наспроти Соборниот храм Св. Никола со бекатон плочки, а со цел уредување на неколку паркинг...

read more
Започна со реконструкција (бетонирање) на дел од еден од главните канали за наводнување во урбаниот дел на Вевчани.

Започна со реконструкција (бетонирање) на дел од еден од главните канали за наводнување во урбаниот дел на Вевчани.

Денес, 20.02.2024 година, се започна со реконструкција (бетонирање) на дел од еден од главните канали за наводнување во урбаниот дел на Вевчани. „Секојдневно сме сведоци на поплавени земјоделски површини и излевање на вода по улиците низ Вевчани поради дотраеноста на...

read more

ИЗВЕСТУВАЊЕ за достапност на документ Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти (ПУЖССА) за проектот „Реконструкција на локална улица „ТРАФО БЕБЕКОЈ – ВАРВАРА“ во Вевчани, Општина Вевчани“ во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта

Во рамки на “Проектот за поврзување на локални патишта ” кој се реализира од страна на Единицата за имплементација на проекти при Министерството за транспорт и врски со финансиска поддршка од Светска Банка, а со цел подобрување на локалната патна инфраструктура,...

read more