Дуорамата „За нас почнува живот“ вечерва на Вевчанско лето

Дуорамата „За нас почнува живот“ вечерва на Вевчанско лето

Дуодрамата „За нас почнува живот“ во изведба на актерите Биљана Драгиќевиќ Пројковска и Нино Леви ќе учествува на „Вевчанско лето“ 2024. Претставата ќе се игра вечерва, 24 јули со почеток во 21 часот во дворот на детската градинка „Планински цвет“. Влезот за...

read more

ЈАВЕН ПОВИК на ЈОУДДГ „Планински Цвет“ – Вевчани за избор на правно лице кое врши дејност или посредуваат дозвола за собирање и/или транспортирање,преработка,рециклирање и уништувањена отпад за движни ствари – електронска,електрична и информатичка опрема кои немаат вредност односно се дотраени,неупотребливи и технолошки застарени

ЈАВЕН ПОВИК

read more

Известување за Адултицидна Дезинсекција во атарот на Општина Вевчани

На ден 15.07.2024 год.(Понеделник) предвидено е да се спроведе Адултицидна Дезинсекција која има за цел уништување на возрасните форми на комарците заради спречување на ширењето на заразни болести каде како вектори се јавуваат истите. Според документацијата за набавка...

read more

Продолжување на рокот за пријавување на Јавен повик за членство во Локално собрание за млади

Почитувани, Ве информираме дека иницијативниот одбор за формирање Локален младински совет при Општина Вевчани донесе одлука за продолжување на рокот за пријавување на јавниот повик за членство во Локалното собрание на млади. Рокот за пријавување се продолжува до 3...

read more
Зпочна Вевчанско лето 2024

Зпочна Вевчанско лето 2024

На плоштадот Вевчани со концерт на Маја Стејнберг композитор и пејач од Уругвај започна Вевчанско Лето 2024. И оваа година Вевчани и туристите кои доаѓаат во Вевчани во овој период од годината, ќе имаат можност да уживаат во различни програмски содржини за сите...

read more

Јавен повик за формирање Локално собрание за млади

Согласно член 17 од Законот за младинско учество и младински политики Иницијативниот одбор при општина Вевчани, распишува: ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЛОКАЛНО СОБРАНИЕ ЗА МЛАДИ   Иницијативниот одбор за формирање Локален младински совет при Општина Вевчани распишува јавен повик за...

read more

Предлог планска програма за урбанистички проект вон опфат урбанистички план новопланиран CH10 (20)kV подземен кабловски вод од постојна трансформација од ТС 35/110 kV на КП 2788/2 КО Вевчани в.гр. до кабелска спојница на КП 7162 КО Вевчани во КО Вевчани в.гр. Општина Вевчани

Планска програма за урбанистички проект вон опфат

read more

Јавен повик на општина Вевчани за формирање на иницијативен одбор за конституирање на локално собрание за млади

Согласно член 17 од Законот за младинско учество и младински политики, Општината Вевчани  распишува:  ЈАВЕН ПОВИК НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВЕН ОДБОР (ИО) ЗА                              КОНСТИТУИРАЊЕ НА ЛОКАЛНО СОБРАНИЕ ЗА МЛАДИ ...

read more