Добредојдовте во Вевчани

Изворот на недопрената македонска природа

Предлог планска програма за урбанистички проект вон опфат урбанистички план новопланиран CH10 (20)kV подземен кабловски вод од постојна трансформација од ТС 35/110 kV на КП 2788/2 КО Вевчани в.гр. до кабелска спојница на КП 7162 КО Вевчани во КО Вевчани в.гр. Општина Вевчани

Планска програма за урбанистички проект вон опфат

Јавен повик на општина Вевчани за формирање на иницијативен одбор за конституирање на локално собрание за млади

Согласно член 17 од Законот за младинско учество и младински политики, Општината Вевчани  распишува:  ЈАВЕН ПОВИК НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВЕН ОДБОР (ИО) ЗА                              КОНСТИТУИРАЊЕ НА ЛОКАЛНО СОБРАНИЕ ЗА МЛАДИ ...

Извесување

На ден 16.05.2024 година (Четврток) ќе се спроведе ларвицидна дезинсекција која има за цел уништивање на ларвите на комарците заради спречување на ширењето заразни болести каде како вектори се јавуваат истите. Третманот против ларвицидна форма на комарци ќе се изврши...

Општина Вевчани го усвои Локалниот акциски план за управување со отпад

Општина Вевчани го усвои Локалниот акциски план за управување со отпад чија главна цел е двогодишно стратешко планирање на одржливото управување со отпад на локално ниво и вклучува активности со кои ќе се подобрат перформансите на јавното комунално претпријатие при...

Активности за уредување и поплочување на просторот наспроти Соборниот храм Св. Никола со бекатон плочки

Активности за уредување и поплочување на просторот наспроти Соборниот храм Св. Никола со бекатон плочки

Денес,21.02.2024 година започнаа акти вности за уредување и поплочување на просторот наспроти Соборниот храм Св. Никола со бекатон плочки, а со цел уредување на неколку паркинг...

Започна со реконструкција (бетонирање) на дел од еден од главните канали за наводнување во урбаниот дел на Вевчани.

Започна со реконструкција (бетонирање) на дел од еден од главните канали за наводнување во урбаниот дел на Вевчани.

Денес, 20.02.2024 година, се започна со реконструкција (бетонирање) на дел од еден од главните канали за наводнување во урбаниот дел на Вевчани. „Секојдневно сме сведоци на поплавени земјоделски површини и излевање на вода по улиците низ Вевчани поради дотраеноста на...

ПРИЈАВИ ПРОБЛЕМ

Пријава на комунален проблем

[ninja_form id=6]

ЗАКАЖИ СРЕДБА

Закажете средба со општинските органи на Вевчани

Закажете средба со општинските органи на Вевчани [ninja_form id=5]
N
ПРАШАЈТЕ ГО ГРАДОНАЧАЛНИКОТ

Поставете прашање до Градоначалникот
Спасе Кочовски

[ninja_form id=3]

ОГЛАСНА ТАБЛА

Предлог планска програма за урбанистички проект вон опфат урбанистички план новопланиран CH10 (20)kV подземен кабловски вод од постојна трансформација од ТС 35/110 kV на КП 2788/2 КО Вевчани в.гр. до кабелска спојница на КП 7162 КО Вевчани во КО Вевчани в.гр. Општина Вевчани

Планска програма за урбанистички проект вон опфат

Јавен повик на општина Вевчани за формирање на иницијативен одбор за конституирање на локално собрание за млади

Согласно член 17 од Законот за младинско учество и младински политики, Општината Вевчани  распишува:  ЈАВЕН ПОВИК НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВЕН ОДБОР (ИО) ЗА                              КОНСТИТУИРАЊЕ НА ЛОКАЛНО СОБРАНИЕ ЗА МЛАДИ ...

Извесување

На ден 16.05.2024 година (Четврток) ќе се спроведе ларвицидна дезинсекција која има за цел уништивање на ларвите на комарците заради спречување на ширењето заразни болести каде како вектори се јавуваат истите. Третманот против ларвицидна форма на комарци ќе се изврши...

[ninja_form id=3]
t

ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Информации поврзани со работењето на општината

[ninja_form id=3]
q

ПРИЈАВИ КОРУПЦИЈА

Пријавете било каков вид на мито и курупција

[ninja_form id=8]

ИДЕИ ЗА ВЕВЧАНИ

Доколку имате некоја идеа, замисла или проект… Тука е местото за да ни го предложите

[ninja_form id=3]