Прекин во снабдувањето со електрична енергија

Почитувани,

Ве известуваме дека во понеделник 15.11.2021 година во периодот од 09:00 ч. до 12:00 ч. на целата територија на општина Вевчани ќе има прекин во снабдувањето со електрична енергија, поради изведување на работи на далековод.
Со почит
Општина Вевчани

Донација за општина Вевчани од господинот Митре Кутаноски

Случајно запознавање преку наш иселеник со еден човек со големо срце веднаш вроди со плод.
Големите луѓето се паметат по добрите и хуманите дела.
Градоначалникот на општина Вевчани Сашо Јанкоски во име на општината и во свое лично име изрази голема БЛАГОДАРНОСТ до господинот Митре Кутаноски наш иселеник во САД за донацијата на школски клупи и масички за ООУ “Страшо Пинџур”- Вевчани и Детската градинка “Планински цвет”- Вевчани, како и столчиња за Здравствениот дом “др. Светозар Чочороски” во Вевчани.
Господинот Кутаноски како докажан хуманист и донатор изрази подготвеност и понатака да и помага на општина Вевчани.

Отпочнување со работа „Мурџеј дрење„ и „Ветерник„

Денес заедно со стручните служби на општина Вевчани и изведувачите, градоначалникот на општина Вевчани Сашо Јанкоски беше на увид на работите на „Мурџеј дрење„ и „Ветерник„

На почеток на овие две локални улици ќе се изведат нови канализациони линии кои се финансираат со средствата од ТАВ програмата а веднаш потоа ќе биде поставен и горниот слој.

Локалната улица „Мурџеј дрење„ ќе биде асфалтирана, додека  на улицата „Ветерник„ ќе бидат поставени бехатон  елементи.

Средствата за изградба на улиците се обезбедени преку Бирото за регионален развој.

Набавен смарт табли за ООУ „Страшо Пинџур„ – Вевчани

ООУ Страшо Пинџур – Вевчани со сопствени средства од заштеда купи 12 нови смарт табли и други нагледни средства во висина од 1.000.000,00 денари.

Денес градоначалникот Јанкоски заедно со директорот на основното училиште беа на увид во поставувањето на новата интерактивна опрема.

За неполни четири години ООУ „Страшо Пинџур„ –  Вевчани од училиште со блокирана сметка за 55 000 евра стана училиште за пример.

Започнува изградбата на локалната улица “БЕБЕКОЈ КОШАРИ”

Градоначалникот Сашо Јанкоски денес беше на увид на одпочнување со работите на локалната улица “БЕБЕКОЈ КОШАРИ”. Оваа уличка до ден денес беше во кал и е дел од проектот Вевчани без кал.

Средствата за изградба на оваа улица се обезбедени преку Бирото за рамномерен регионален развој. Истата ќе биде поплочена со бехатон плочи.

Пробивање и тампонирање на земјоделски пат „ЗОДИШТА„

Заедно со спроведувачите на проектот од Центарот за развој на Југозападниот плански регион и изведувачите, денес бевме на увид во отпочнување на работите на зејоделскиот пат “ЗОДИШТА”.
Со овој пат се овозможува пристап до обработливите земјоделски површини во атараот на општина Вевчани кон нивното плодно земјиште.
Средствата за пробивање и тампонирање на овој пат се обезбедени преку Центарот за развој на Југозападниот плански регион.