Одржана првата информативна средба поврзана со активности за развој за одржлив туризам и промоција на Вевчани како т.н зелена дестинација

Вчера, во Мултикултурниот центар „ Коста Србакоски“ – Вевчани се одржа првата информативна средба поврзана со активностите кои ќе се одвиваат за развој на одржлив туризам и промоција на Вевчани во меѓународни рамки како т.н. зелена дестинација ( Green Destinations ).
Овој проект се спороведува во склоп на Програмата за зачувување на природата во Македонија – излезна фаза, проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (Swiss Agency for Development and Cooperation – SDC), координиран од страна на Фармахем, Скопје.
На средбата присуствуваа претставници од Општина Вевчани, Министерство за животна средина и просторно планирање, Македонско еколошко друштво од Скопје, Мастсидониа од Скопје, Локални бизниси поврзани со туризам и Фармахем како координатор на проектот.

 

Прославување 43 години постоење на детската градинка ЈОУДДГ – „Планински цвет“ – Вевчани

Денес, Градоначалникот на Општина Вевчани Г-дин Спасе Кочовски присуствуваше на приредбата по повод патронот на детската градинка ЈОУДДГ „Планински цвет“ – Вевчани, 43 години од формирањето на институцијата, 12 години од осамостојувањето.

Општина Вевчани со два нови проекти од областа на животната средина

Во врска со годишниот Конкурс за распределување на средства за финансирање и реализирање на програми, проекти и други активности од областа животна средина за 2022 година објавен од Министерство за животна средина и просторно планирање, општина Вевчани во текот на месец февруари до министерството достави неколку предлог проекти.
Од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање прифатени за финансирање се два предлог проекти и тоа:
Изградба на канализациона линија крак 3 во општина Вевчани; и
Намалување на CO2 во детската градинка ЈОУДДГ ПЛАНИНСКИ ЦВЕТ Вевчани преку замена на котелот на фосилно гориво со нови еколошки топлотни пумпи.
Од почетокот на годината подготвени и аплицирани се десеттина предлог проекти до неколку донатори, за што очекуваме резултати за можноста за нивно прифаќање и финансирање.
   

Jугозападниот плански регион со заеднички Совет за женско претприемништво – Во Вевчани конструктивна средба на 30 општини и организации

Вчера, Општина Вевчани беше домаќин на средбата на 30-тина општини и Невладини и Граѓански организации од целиот Југозападен регион за формирање на Совет за женско претприемништво кој ќе функционира во рамки на регионот. На состанокот беа присутни претставници од Охрид, Струга, Жупа, Дебар, Дебарца, домаќинот Општина Вевчани, како и многу здруженија и организации, од кои нови осум ја потпишаа Декларацијата за женско претприемништво.

Ова е конкретен чекор за обединување на Југозападниот регион кој го поттикна Координаторката на овој регион на Националната платформа за женско претприемништво, Сузана Наумовска со што се поставија основите за работа и чекорење по нагорна линија на жените претприемачки, со стратегија за заедничко совладување на предизвиците и отварање на нови перспективи.

На состанокот присутните се договорија следната средба на Советот за женско претприемништво на Југозападниот плански регион да се одржи во Центар Жупа.