Активности за уредување и поплочување на просторот наспроти Соборниот храм Св. Никола со бекатон плочки

Денес,21.02.2024 година започнаа акти вности за уредување и поплочување на просторот наспроти Соборниот храм Св. Никола со бекатон плочки, а со цел уредување на неколку паркинг места.

Започна со реконструкција (бетонирање) на дел од еден од главните канали за наводнување во урбаниот дел на Вевчани.

Денес, 20.02.2024 година, се започна со реконструкција (бетонирање) на дел од еден од главните канали за наводнување во урбаниот дел на Вевчани.
„Секојдневно сме сведоци на поплавени земјоделски површини и излевање на вода по улиците низ Вевчани поради дотраеноста на каналите за наводнување кои истовремено се користат и за одведување на атмосферски води.
Неопходна е нивна реконструкција со цел трајно подобрување на системот за наводнување и одведување на атмосферските води во Вевчани“ Истакна градоначалникот Кочовски.

ИЗВЕСТУВАЊЕ за достапност на документ Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти (ПУЖССА) за проектот „Реконструкција на локална улица „ТРАФО БЕБЕКОЈ – ВАРВАРА“ во Вевчани, Општина Вевчани“ во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта

Во рамки на “Проектот за поврзување на локални патишта ” кој се реализира од страна на Единицата за имплементација на проекти при Министерството за транспорт и врски со финансиска поддршка од Светска Банка, а со цел подобрување на локалната патна инфраструктура, општина Вевчани аплицираше со проект за „Реконструкција на локална улица „ТРАФО БЕБЕКОЈ – ВАРВАРА“ во Вевчани, Општина Вевчани“.
Согласно Рамката за животна средина и социјални аспекти изготвена врз основа на барањата на Светска Банка за Проектот, беше подготвен документ “Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти” во кој се анализирани влијанијата врз животната средина и социјалните аспекти кои ќе произлезат од планираните активности на Проектот.

Документот “Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти” е ставен на јавен увид на 11.01.2024 година официјалните веб страници на:
Општина Вевчани: https://vevcani.gov.mk/
ЕИП: www.wbprojects-mtc.mk или
МТВ: http://mtc.gov.mk/

Вашите коментари може да ги доставите во рок од 14 дена од поставување на документот на Интернет страницата.

20240111_ФОРМУЛАР ЗА КОМЕНТАРИ ОПШТИНА ВЕВЧАНИ

20240111_ESMP Checklist ВЕВЧАНИ_МК_ОБЈАВЕНА НА ВЕБ