Последователна сесија од проектниот форум во општина Вевчани

Општина Вевчани, во соработка со УНДП, преку проект финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), Ве поканува на Последователната сесија од Проектниот форум на 14.06.2021 год. (понеделник) со почеток во 13:00 часот, во ООУ „Страшо Пинџур“ – Вевчани.

За време на последователната сесија, присутните граѓани, учесниците на Форумот, претставници од институциите и почесните гости, ќе имаат можност да ги проследат постигнатите резултати од форумскиот процес во Општина Вевчани, што се спроведе во периодот од март – август 2020 година.

Во рамки на Форумот на заедницата, како алатка за граѓанско одлучување, беа предложени и разработени 4 проекти, од кои, на четвртата, гласачка сесија, учесниците одлучија буџетскиот фонд од 50.000 швајцарски франци (CHF) да го доделат на проектите за „Адаптација и пренамена на просториите на објектот Детска Градинка ЈОУДДГ ‘Планински Цвет’ – Вевчани“ и за „Реновирање на Дневниот центар за стари изнемоштени лица и пензионери“. На последователната сесија ќе биде презентирано она што е постигнато – реализацијата на проектите, како и на дел од препораките дадени од граѓаните во текот на форумскиот процес.

Ве очекуваме!

Трета форумска сесија „Низ женски леќи: покревање политики и буџетски иницијативи“

Денес, се одржа третата сесија од Форумите во заедницата во рамки на проектот „Низ женски леќи: покревање на политики и буџетски иницијативи, следење на спроведувањето на локалните акциски планови за родова еднаквост“.

На првите сесии беа идентификувани проблеми и предложени решенија за истите, резултатите од спроведените форумски сесии по обработката ќе бидат јавно презентирани. Секој заинтересиран граѓанин на општина Вевчани, може да даде свој придонес преку пополнување на „Форма за приоритизација на предлог решенијата – Вевчани“, до која може да пристапите на следниот линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdYbJVTvLflJeiuyhdCHJLBa4HHRRWWp_28vjbHJQ030F9qQ/viewform

Целта е преку форумите во заедницата да се овозможи вклучување на граѓаните, посебно на целните групи кои се главен фокус на проектот со цел обезбедување услови за приоретизирање на програмите и проектите како и истовремено подобрување на структурата на програмите во општините во кои се спроведува проектот. Како најсоодветна програма беше избран Буџетскиот форум.

Под влијание на актуелната состојба со Ковид 19, форумите се одржаа онлајн преку ZOOM платформата, и тоа во 3 циклуса-односно три средби по 2 часа.

 

 

Форуми во заедницата „Низ женски леќи: покревање политики и буџетски иницијативи“

Почитувани ѓраѓани на општина Вевчани,

Би сакале да ве поканиме на онлајн форум во заедницата кој Општина Вевчани во соработка со Центарот за истражување и креирање политики, Лулуди, Рурална Коалиција, Новинари за човекови права и ЕХО-Штип ќе го организира во рамки на Проектот  „Низ  женски  леќи:  покревање  на  политики  и  буџетски иницијативи,  следење на  спроведувањето  на  локалните  акциски  планови  за  родова еднаквост“.

Форумот во заедницата ќе овозможи идентификување на специфичните потреби и приоритети на граѓаните од сите групи во општина Вевчани, а со цел обезбедување услови за приоретизирање на програмите и проектите како и истовремено подобрување на структурата на програмите во општината. Под влијание на актуелната состојба со Ковид 19, форумите ќе се одржат онлајн на платформата ZOOM и тоа во 3 циклуса-односно три средби по 2 часа со истата група на граѓани:

–           I сесија 18.05.2021 14:00-16:00 Дефинирање проблеми и предизвици

–           II сесија 25.05.2021 Дефинирање на предлог решенија

–           III сесија 01.06.2021 Презентирање на резултати и следни чекори

За учество на форумот регистрирајте се на следниов линк, каде по пополнувањето на краткиот прашалник на меилот кој сте го запишале ќе ви биде испратен линк за првата сесија. На денот на сесијата со кликнување на линкот ќе бидете директно вклучени на Форумот.

Линк за регистрација:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIqcOqtpjwsE93pxBkGaTLIIfBkdGFIUclc

Со почит

Општина Вевчани во соработка со Центарот за истражување и креирање политики и проектните партнери​ 

ОПШТИНА ВЕВЧАНИ РОДОВО ЕДНАКВА ОПШТИНА

Според истражувањата  на Center for Research and Policy Making за родовата анализа спроведена во рамки на проектот „Низ женски леќи: покревање на политики и буџетски иницијативи, следење на спроведувањето на локалните акциски планови за родова еднаквост“, Општина Вевчани е лидер во родовата еднаквост во Југозападниот регион.

Општина Вевчани има постигнато најприближен родов баланс во позициите на донесувачи на одлуки, од вкупно 17 анализирани општини. Ова преставува уште еден доказ дека општина Вевчани станува модерна, родово еднаква, отчетна општина.

ЗАВРШИ ДВАЕСЕТ И ОСМАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ

Советниците на општина Вевчани на денешната  дваесет и осма седница, ги усвоија следните предлог одлуки:  Предлог — Одлука за усвојување на Годишен финансиски Извештај за 2020 година на општина Вевчани, Предлог — Одлука за усвојување на завршна сметка на буџет на општина Вевчани за 2020 година, Предлог — Одлука за усвојување на Годишна завршна сметка на ЈОУДДГ “Планински Цвет”  – Вевчани за 2020 година, Предлог — Одлука за усвојување на Годишен финансиски план на ЈП “Еремја” – Вевчани за 2021 година, Предлог — Одлука за давање согласност за усвојување на тримесечниот финансиски извештај на јавното претпријатие ”Еремја” – Вевчани за период од 01.10.2020 година до 31.12.2020 година, Предлог — Одлука за усвојување на Годишниот финансиски извештај за 2020 година на ЈП “Еремја” – Вевчани и Предлог — Одлуката за усвојување на Годишна завршната сметка на ЈП “Еремја” Вевчани за 2020 година.

ОПШТИНА ВЕВЧАНИ ИНТЕНЗИВНО ГО РАСЧИСТУВА СНЕГОТ

И покрај големите врнежи на снег кои ја зафатија нашата општина и кои достигнаа и повеќе од 60 сантиметри, општина Вевчани одлично се справува со расчистување на снегот. Ангажирана е целокупната оператива на ЈП”Еремја” Вевчани која работи непрекинато во три смени на расчистување на сите улици во Вевчани.  Сите улици во општината се исчистени и проодни. ЈП “Еремја” Вевчани и понатаму е на терен и во приправност.