ОПШТИНА ВЕВЧАНИ ИНТЕНЗИВНО ГО РАСЧИСТУВА СНЕГОТ

И покрај големите врнежи на снег кои ја зафатија нашата општина и кои достигнаа и повеќе од 60 сантиметри, општина Вевчани одлично се справува со расчистување на снегот. Ангажирана е целокупната оператива на ЈП”Еремја” Вевчани која работи непрекинато во три смени на расчистување на сите улици во Вевчани.  Сите улици во општината се исчистени и проодни. ЈП “Еремја” Вевчани и понатаму е на терен и во приправност.

НОВО ДЕТСКО ИГРАЛИШТЕ ВО ДВОРОТ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНКА “ПЛАНИНСКИ ЦВЕТ” – ВЕВЧАНИ

Градоначалникот на општина Вевчани, Сашо Јанкоски денес беше во увид на одпочниување на работите за изградба на новото детско игралиште во детската градинка “Планински Цвет” – Вевчани. Ова е прва ваква  интервенција за изградба на ново игралиште и набавка на  реквизитите од самата изградба на детската градинка во седумдесетите години на минатиот век. Средствата за реализација на овој проект се обезбедени од Швајцарската агенција за развој SDC, а менаџирани од страна на УНДП и општина Вевчани.

СРЕДБА СО ДИРЕКТОРКАТА НА ФОНДАЦИЈАТА ФРИДРИХ ЕБЕРТ

Денес во просториите на Општина Вевчани, градоначалникот Сашо Јанкоски оствари работна средба со директорката на Фондацијата Фридрих Еберт (FriedrichEbert-Stiftung) за Македонија, г- ѓа Ева Елерајт и Ивана Вучкова Координатор на програмата. На средбата градоначалникот ја презентира визијата за модерна Општина Вевчани, при тоа ставајќи акцента на заштитеното подрачје “Вевчански извори”, заштита на животната средина и одржливи проекти. Од страна на Директорката на фондацијата беше ветена сесрдна помош во проектите и позасилена соработка помеѓу Општина Вевчани и фондацијата Friedrich-Ebert-Stiftung во имплементација на нови Европски проекти.

Градоначалникот Јанкоски во увид на работите во детска градинка “Планински Цвет” – Вевчани

Денес градоначалникот на Општина Вевчани Сашо Јанкоски, беше на увид на работите во детската градинка “Планински Цвет” – Вевчани. Разботите се изведуваат по предвидената динамика и за кратко време детската градинка ќе добие нов модерен ентериер. Средствата за овој проект се обезбедени од страна на Швајцарската агенција за развој SDC, а е спроведуван од УНДП и Општина Вевчани.

ГРАДОНАЧАЛНИКОТ САШО ЈАНКОСКИ НА УВИД НА ГРАДЕЖНИТЕ АКТИВНОСТИ ВО ДЕТСКАТА ГРАДИНКА “ПЛАНИНСКИ ЦВЕТ” – ВЕВЧАНИ

Градоначалникот на Општина Вевчани Сашо Јанкоски, денеска направи увид на градежните активности за реконструкција на детската градинка “Планински цвет” – Вевчани. Со овој проект предвидено е: спуштање на плафоните со хантер-даглас елементи, поставување на нова внатрешна расвета, набавка на играчки и реквизити, санација на ѕидовите и нивно фарбање, како и изградба на ново игралиште за децата опремено со нови најмодерни реквизити и урбана опрема.Средствата за овој проект се обезбедени преку проектот “Зајакнување на капацитетите на општинските совети” финансиран од Швајцарската агенција за развој SDC, администриран од УНДП, а спроведуван од Општина Вевчани.

Вредноста на проектот е 2 милиони и 450 илјади денари, а градежните активности ги реализира Градежната компанија „ТАНЕ 2007 “ од Охрид која беше избрана по претходно распишан тендер на Општина Вевчани.

НОВА АУДИО И ВИДЕО ОПРЕМА ВО САЛАТА НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ

Денес  во Салата на Советот на општина Вевчани започнавме со поставување на видео и аудио опремата. После вградувањето на оваа опрема и завршување на овој проект, седниците на Советот ќе се емитуваат во живо. Планирано е поставување на HD камери, микрофони и озвучување, како и миксети за емитување седниците на Советот во живо. Средствата за набавка на видео и аудио опремата се обезбедени преку проектот “Зајакнување на капацитетите на советите” финансиран од Швајцарската агенција за развој SDC, администриран од УНДП, а спроведен од Општина Вевчани. Општина Вевчани полека но сигурно станува модерна, отчетна општина.