Oбезбедени средства за реализација на уште два проекти

Во соработка со Центарот за развој на ЈУГОЗАПАДНИОТ ПАНСКИ РЕГИОН, како дел од активносите на Програмата за рамномерен регионален развој за 2022 година со индикативно планирани средства за 2023 година, обезбедени се средства за реализација на следните проекти:

– Изградба на локална улица Попој-Млака; и
– Комплетна реконструкција на кујната во детската градинка ЈОУДДГ ПЛАНИНСКИ ЦВЕТ Вевчани.
По завршување на потребните административни процедури ќе се започне со реализација на проектите.

Средба со преставници на СОС Детско село Скопје

Градоначалникот на Општина Вевчани оствари средба со преставници на СОС Детско село Скопје.
На средбата беше разговарано за проектот „Унапредување на системски недостатоци – „Поддршка на реформите во системот за заштина на деца“ како и за идните заеднички активности, подготовка за кампањата „ ПОДАЈ РАКА И ПРОМЕНИ ЖИВОТ – СТАНИ ЗГРИЖУВАЧ “.
Во Четвркот 27.10.2022 година, во паркот пред општинската зграда со почеток од 10:00 часот, ќе биде организиран настан и повик до граѓаните за пријавување на згрижувачки семејства во Општина Вевчани со претставување на бенефитите и фанасиската поддршка кои ја имаат згрижувачите од државата.