Извесување

На ден 16.05.2024 година (Четврток) ќе се спроведе ларвицидна дезинсекција која има за цел уништивање на ларвите на комарците заради спречување на ширењето заразни болести каде како вектори се јавуваат истите.
Третманот против ларвицидна форма на комарци ќе се изврши терестички со употреба на гранули на локации од вкупна површина од 6050 м2.
Со прва пролетна дератизација ќе се поминат сите предвидени локации кои можат да бидат ивор на зараза со предвидени 30 шахти за третирање.
Третирањето на повшините ќе биде изведено од 10:00 до 16:00 часот само под добри временски услови поради ефикасно извршување на третманот.
Доколку, временските услови не дозволуваат да се спроведат третманите на дезинсекција и дератизација,тогаш истите ќе бидат одложени за наредниот или евентуално за некој нареден ден со поволни временски услови.
Со почит,
Општина Вевчани

ИЗВЕСТУВАЊЕ за достапност на документ Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти (ПУЖССА) за проектот „Реконструкција на локална улица „ТРАФО БЕБЕКОЈ – ВАРВАРА“ во Вевчани, Општина Вевчани“ во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта

Во рамки на “Проектот за поврзување на локални патишта ” кој се реализира од страна на Единицата за имплементација на проекти при Министерството за транспорт и врски со финансиска поддршка од Светска Банка, а со цел подобрување на локалната патна инфраструктура, општина Вевчани аплицираше со проект за „Реконструкција на локална улица „ТРАФО БЕБЕКОЈ – ВАРВАРА“ во Вевчани, Општина Вевчани“.
Согласно Рамката за животна средина и социјални аспекти изготвена врз основа на барањата на Светска Банка за Проектот, беше подготвен документ “Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти” во кој се анализирани влијанијата врз животната средина и социјалните аспекти кои ќе произлезат од планираните активности на Проектот.

Документот “Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти” е ставен на јавен увид на 11.01.2024 година официјалните веб страници на:
Општина Вевчани: https://vevcani.gov.mk/
ЕИП: www.wbprojects-mtc.mk или
МТВ: http://mtc.gov.mk/

Вашите коментари може да ги доставите во рок од 14 дена од поставување на документот на Интернет страницата.

20240111_ФОРМУЛАР ЗА КОМЕНТАРИ ОПШТИНА ВЕВЧАНИ

20240111_ESMP Checklist ВЕВЧАНИ_МК_ОБЈАВЕНА НА ВЕБ