Прекин во снабдувањето со електрична енергија

Почитувани,

Ве известуваме дека во понеделник 15.11.2021 година во периодот од 09:00 ч. до 12:00 ч. на целата територија на општина Вевчани ќе има прекин во снабдувањето со електрична енергија, поради изведување на работи на далековод.
Со почит
Општина Вевчани

ЈАВНА  ОБЈАВА за уредно доставување на решенија за данок на имот за 2021 година

Согласно член 69, член 84 и член 86 од Законот за општата управна постапка(,,Сл.весник на РМ,, бр.124/15), Градоначалникот на Општина Вевчани ја дава следната

ЈАВНА  ОБЈАВА

за уредно доставување на решенија за данок на имот за 2021 година

1.ЛИСТА НА ОГЛАСЕНИ РЕШЕНИЈА ЗА ДАНОК НА ИМОТ ЗА  2021 ГОДИНА

 ГОДИНА  РЕШЕНИЕ  БРОЈ     ОБВРЗНИК    НАЗИВ     МЕСТО

2021  РЕШ- 12/21-784 АЛУЛОСКИ МИТРЕ ЈОРДАН   ВЕВЧАНИ

2021  РЕШ- 12/21-857 БАТКОСКИ МИЛОШ  ВЕВЧАНИ

2021  РЕШ- 12/21-591 БЕБЕКОСКА ХРИСТИНА ВЕВЧАНИ

2021  РЕШ- 12/21-877 БЕЈАТОВИЌ ЗОРА БЕЛГРАД

2021  РЕШ- 12/21-805 ВЕЛКОСКИ СИМОН ВЕВЧАНИ

2021  РЕШ- 12/21-506 ВЕЛКОСКИ СЛОБОДАН ОХРИД

2021  РЕШ- 12/21-861 ГЕОРГИЕВСКА КАТЕРИНА ОХРИД

2021  РЕШ- 12/21-477 ГОГОСКИ МЕТОДИЈА РАДОВАН  ВЕВЧАНИ

2021  РЕШ- 12/21-407 ГОГОСКИ ПЕРО СТРУГА

2021  РЕШ- 12/21-641 ЃОРЕЛИЈЕВСКИ МИТРЕ ЗОРАН  БЕЛГРАД

2021  РЕШ- 12/21-642 ЃОРЕЛИЈЕВСКИ МИТРЕ РАДОВАН  БЕЛГРАД

2021  РЕШ- 12/21-580 ЃУРЧЕСКА СОЊА  ВЕВЧАНИ

2021  РЕШ- 12/21-870 ДАСКАЛОСКИ КОСТО КОЛЕ СКОПЈЕ

2021  РЕШ- 12/21-985 ДУЦКИНОСКИ ВИТОМИР  Р. ХРВАТСКА

2021  РЕШ- 12/21-742 ДУЦКИНОСКИ МИТРЕ ДУШАН Р. СЛОВЕНИЈА

2021  РЕШ- 12/21-803  ДУЦКИНОСКИ ФИЛИП СКОПЈЕ

2021  РЕШ- 12/21-998 ЕКО ГРУП КОМПАНИ ДОО ПРИЛЕП -ВО СТЕЧАЈ ПРИЛЕП

2021  РЕШ- 12/21-1005 ЕКО ПРОЕКТ  СП  ДОО  ВЕВЧАНИ

2021  РЕШ- 12/21-979 ЈАНКОСКА РОЗЕ СКОПЈЕ

2021  РЕШ- 12/21-340 ЈОЈИЌ ДРАГИЦА БЕЛГРАД

2021  РЕШ- 12/21-568  КАЛАЈЏИЈЕВСКИ ДИМЧЕ БЕЛГРАД

2021  РЕШ- 12/21-448  КОРУНОСКИ  МИРКО РИСТЕ  СКОПЈЕ

2021  РЕШ- 12/21-399  КОЧОВИЌ ВЛАДИМИР ПЕТАР  ВЕВЧАНИ

2021  РЕШ- 12/21-354  КОШАРКОСКА ЗОРКА  ВЕВЧАНИ

2021  РЕШ- 12/21-687  КОШАРКОСКИ ВАСИЛ ЗОРАН  ВЕВЧАНИ

2021  РЕШ- 12/21-378  КОШАРКОСКИ НОМЧЕ  Р. ГЕРМАНИЈА

2021  РЕШ- 12/21-632 КУКОСКИ СЛАВЕ МИЛАН  БЕЛГРАД

2021  РЕШ- 12/21-576  МАНЕВСКИ АЛЕКСАНДАР РАДЕ БЕЛГРАД

2021  РЕШ- 12/21-261  МУКОСКА  МАТРОНА БЕЛГРАД

2021  РЕШ- 12/21-911 МУКОСКИ ПЕТАР  СКОПЈЕ

2021  РЕШ- 12/21-703 МУКОСКИ СТЕВЧО  БЕЛГРАД

2021  РЕШ- 12/21-495 ПЛУШКОВСКИ АНЃЕЛЕ ДУШАН  БЕЛГРАД

2021  РЕШ- 12/21-360 ПОПЕСКИ ВОЈСЛАВ  СТРУГА

2021  РЕШ- 12/21-944 ПОПОСКИ ДУШАН ДРАГОЉУБ ВЕВЧАНИ

2021  РЕШ- 12/21-736 ПОПОСКИ НАУМ МИЛУТИН ВЕВЧАНИ

2021  РЕШ- 12/21-769 ПОПОСКИ СТАВРЕ ВЕВЧАНИ

2021  РЕШ- 12/21-461 ПУПИНОСКА  ЗЛАТА ВЕВЧАНИ

2021  РЕШ- 12/21-892 СРБАКОСКИ ВЛАДИМИР БЕЛГРАД

2021  РЕШ- 12/21-932 СРБАКОСКИ КРСТЕ ВАСИЛ  БИТОЛА

2021  РЕШ- 12/21-566 СРБАКОСКИ ПЕТРЕ ДРАГАН  ВЕВЧАНИ

2021  РЕШ- 12/21-402 ШАРВАЛКОСКИ ВАСИЛИЈЕ НИКОЛА БЕЛГРАД

2021  РЕШ- 12/21-529 ШЕКУТКОСКИ СЛАВЕ ЗОРАН ВЕВЧАНИ

Се повикуваат обврзниците за данок на имот, да се јават во Одделението за финансиски прашања  при Општина Вевчани, за да го примат решението за  данок на имот за  2021 година , во рок од 10 дена од денот на објавувањето на оваа објава.

Списокот со недоставени решенија е објавен на огласната табла во просториите на Општина Вевчани, како и на официјалната веб страна: https://vevcani.gov.mk/

Јавната објава ќе се изврши и во службено гласило на Општина Вевчани.

Со оваа објава се предупредуваат  даночните обврзници, дека ваквиот начин на доставување се смета за уредна достава и дека негативните последици кои можат да настанат/произлезат од неподигањето на решенијата, ќе ги сносат самите даночни обврзници.

Информација до здружението на пчелари

Се известуваат граѓаните кои одгледуваат пчели на подрачјето на општина Вевчани дека на ден 15.07.2021 год. (четврток), екипите на Центар за јавно здравје Охрид ќе спроведат теристичка (од земја ) дезинсекција со цел уништување на комарците. Запрашувањето ќе се врши во период од 19.00 до 04.00 часот со апарат за УЛВ ладно запрашување.

Се молат пчеларите и пчеларските задруги да ги превземат соодветните мерки за заштита на пчелите.

Со дезинсекцијата ќе бидат опфатени: зелените површини во Општината, пречистителниот каскаден таложник на канализационен систем, крајбрежјето на вештачкото езеро „Јанков Камен”, околината на Вевчанските извори, урбаната  населба Вевчани како и останатите локалитети предвидени во планот и програмата.

Во случај на појава на неповолни временски услови  (ветар, дожд) дезинсекцијата се одложува за следниот поволен ден.

ЈОУДДГ „Планински цвет “ – Вевчани објавува Интерен оглас бр.1/2021

ЈОУДДГ „Планински цвет “ – Вевчани објавува Интерен оглас бр.1/2021 за пополнување на работно место со унапредување  на  давател на услуги во ЈОУДДГ „Планински Цвет,,-Вевчани.

Се објавува интерен оглас  за  унапредување  на 1 (еден)  давател на услуги со пополнување на следново работно место:

  1. Еден (1) извршител на работно место – Воспитувач на деца од 2-6 годишна возраст звање Ментор – ДЕЗ 03 03 В02 001 – 2. Воспитно – згрижувачка служба II.2.1 Оддел на воспитувачи.

Линк до Интерен оглас за унапредување:  Интерен оглас 1-2021 ЈОУДДГ Планински цвет – Вевчани

Линк до пријава за унапредување:  prijava_interna (4) pl. cvet

Одлука за избор по интерен оглас: odluka za izbor po Interen oglas

Последователна сесија од проектниот форум во општина Вевчани

Општина Вевчани, во соработка со УНДП, преку проект финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), Ве поканува на Последователната сесија од Проектниот форум на 14.06.2021 год. (понеделник) со почеток во 13:00 часот, во ООУ „Страшо Пинџур“ – Вевчани.

За време на последователната сесија, присутните граѓани, учесниците на Форумот, претставници од институциите и почесните гости, ќе имаат можност да ги проследат постигнатите резултати од форумскиот процес во Општина Вевчани, што се спроведе во периодот од март – август 2020 година.

Во рамки на Форумот на заедницата, како алатка за граѓанско одлучување, беа предложени и разработени 4 проекти, од кои, на четвртата, гласачка сесија, учесниците одлучија буџетскиот фонд од 50.000 швајцарски франци (CHF) да го доделат на проектите за „Адаптација и пренамена на просториите на објектот Детска Градинка ЈОУДДГ ‘Планински Цвет’ – Вевчани“ и за „Реновирање на Дневниот центар за стари изнемоштени лица и пензионери“. На последователната сесија ќе биде презентирано она што е постигнато – реализацијата на проектите, како и на дел од препораките дадени од граѓаните во текот на форумскиот процес.

Ве очекуваме!

Форуми во заедницата „Низ женски леќи: покревање политики и буџетски иницијативи“

Почитувани ѓраѓани на општина Вевчани,

Би сакале да ве поканиме на онлајн форум во заедницата кој Општина Вевчани во соработка со Центарот за истражување и креирање политики, Лулуди, Рурална Коалиција, Новинари за човекови права и ЕХО-Штип ќе го организира во рамки на Проектот  „Низ  женски  леќи:  покревање  на  политики  и  буџетски иницијативи,  следење на  спроведувањето  на  локалните  акциски  планови  за  родова еднаквост“.

Форумот во заедницата ќе овозможи идентификување на специфичните потреби и приоритети на граѓаните од сите групи во општина Вевчани, а со цел обезбедување услови за приоретизирање на програмите и проектите како и истовремено подобрување на структурата на програмите во општината. Под влијание на актуелната состојба со Ковид 19, форумите ќе се одржат онлајн на платформата ZOOM и тоа во 3 циклуса-односно три средби по 2 часа со истата група на граѓани:

–           I сесија 18.05.2021 14:00-16:00 Дефинирање проблеми и предизвици

–           II сесија 25.05.2021 Дефинирање на предлог решенија

–           III сесија 01.06.2021 Презентирање на резултати и следни чекори

За учество на форумот регистрирајте се на следниов линк, каде по пополнувањето на краткиот прашалник на меилот кој сте го запишале ќе ви биде испратен линк за првата сесија. На денот на сесијата со кликнување на линкот ќе бидете директно вклучени на Форумот.

Линк за регистрација:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIqcOqtpjwsE93pxBkGaTLIIfBkdGFIUclc

Со почит

Општина Вевчани во соработка со Центарот за истражување и креирање политики и проектните партнери​