Покана за Проектен форум во Општина Вевчани – трета сесија  

Општина Вевчани, во соработка со УНДП, преку проект финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), Ве поканува на Проектен форум.

Третата сесија од Проектниот форум ќе се одржи во среда, 12.08.2020 година, со почеток во 14:30 часот, во ООУ „Страшо Пинџур“ – Вевчани.

Целта на форумот е зголемување на учеството на граѓаните во процесот на донесување на одлуки на локално ниво. Форумот е алатка за учество на граѓаните во подготовка и избор на приоритетни проекти.

Присутните граѓани на форумот ќе имаат можност да предлагаат и да изберат приоритетни проекти за општината, кои ќе се финансираат од проектниот фонд во износ од 50.000 швајцарски франци (CHF).

Забелешка: Во услови на ризик од Ковид-19 пандемијата, организаторите ќе превземат мерки за заштита за време на форумската сесија, но апелираме и до учесниците:

 • Да одржуваат безбедна дистанца;
 • Да носат заштитна маска цело време (покриени се носот и устата);
 • Да не учествуваат на сесијата во колку имаат висока температура или други симптоми карактеристични за Ковид-19.

„ЗАШТИТИ СЕ! – ДИСТАНЦА, МАСКА, ДЕЗИНФЕКЦИЈА. ЗА ЗДРАВЈЕТО СЕ РАБОТИ“

Дневен ред за трета форумска сесија 

Јавна покана за втора сесија од проектниот форум во општина Вевчани

Општина Вевчани, во соработка со УНДП, преку проект финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), Ве поканува на Проектен форум.

Втората сесија од Проектниот форум ќе се одржи во петок, 07.08.2020 год., со почеток во 14:30 часот, во ООУ „Страшо Пинџур“ – Вевчани.

Целта на форумот е зголемување на учеството на граѓаните во процесот на донесување на одлуки на локално ниво. Форумот е алатка за учество на граѓаните во подготовка и избор на приоритетни проекти.

Присутните граѓани на форумот ќе имаат можност да предлагаат и да изберат приоритетни проекти за општината, кои ќе се финансираат од проектниот фонд во износ од 50.000 швајцарски франци (CHF).

Забелешка: Во услови на ризик од Ковид-19 пандемијата, организаторите ќе превземат мерки за заштита за време на форумската сесија, но апелираме и до учесниците:

 • Да одржуваат безбедна дистанца;
 • Да носат заштитна маска цело време (покриени се носот и устата);
 • Да не учествуваат на сесијата доколку имаат висока температура или други симптоми карактеристични за Ковид-19.

„ЗАШТИТИ СЕ! – ДИСТАНЦА, МАСКА, ДЕЗИНФЕКЦИЈА. ЗА ЗДРАВЈЕТО СЕ РАБОТИ“

Информација до здружението на пчелари!

Се известуваат граѓаните кои одгледуваат пчели на подрачјето на општина Вевчани дека на ден 10.07.2020 година (петок), екипите на Центарот за јавно здравје Охрид, ќе спроведат теристичка (од земја) дезинсекција за уништување на комарците. Запрашувањето ќе се врши во периодот од 19:00 до 04:00 часот.

Известување од Кризниот штаб на Општина Вевчани!!!

Во просториите на Општина Вевчани во насока на справување со состојбата настаната со Корона вирусот се одржа состанок на Општинскиот кризен штаб на општина Вевчани, на кој беа донесени заклучоци кои ги пренесуваме во продолжение:

 Заклучоци од одржан состанок на Кризниот штаб на Општина Вевчани

На одржаниот состанок на Кризниот штаб на Општина Вевчани за превенција и справување со Корона вирусот Ковид 19, во согласност со  мерките и препораките на Владата на Република Северна Македонија за ограничено движење, беа донесени следните заклучоци:

 • Се упатува известување до сите маркети и економски оператори на територијата на Општина Вевчани кои се регистрирани за он-лајн продажба, дека ќе може да вршат достава на намирници за итни и неодложни потреби за време на Полицискиот час во текот на викендот. Истите задолжително мора да испратат барање до Кризниот штаб на Општина Вевчани на следната електронска адреса contact@vevcani.gov.mk. Ќе биде дозволено движење на максимум 5 вработени лица (доставувачи) од маркет, кои треба да имаат соодветна заштитна опрема.
 • Се известувааат маркетите и економските опрератори кои ќе достават барање за дозвола за работа за време на полициски час да достават и свој контакт преку кој граѓаните ќе можат да вршат нарачки а истиот ќе биде објавен на веб страната на општина Вевчани vevcani.gov.mk .
 • Се упатува известување до сите Аптеки на територијата на општина Вевчани кои ќе работат за време на полицискиот час за време на викендот, задолжително да ги испратат потребните податоци на електронска адреса contact@vevcani.gov.mk .Ова е потребно за навремена координација со мобилните тимови на Општина Вевчани.

Во продолжение на оваа објава граѓаните може да ги преземат обрасците за Барање дозвола за движење за време на полициски час и Барање дозвола за работа за време на полициски час како и образец за Дозвола за движење на вработен поради вршење на сменска и ноќна работа.

Овие обрасци преку Општинскиот кризен штаб се доставуваат до МВР (надлежен за издавање на дозволите).

Дополнително, се известуваат граѓаните на општина Вевчани дека авто-превозникот „Сприја“ – Вевчани ќе врши превоз на патници почнувајќи од 06:30 часот (Вевчани – Струга) до 15:00 часот (Струга – Вевчани) од понеделник до петок. Сабота и недела нема да врши превоз согласно уредбата на Владата.

Барање дозвола за движење во полициски час

Барање дозвола за работа во полициски час

Дозвола за движење на вработен поради вршење на сменска и ноќна работа 

 

Јавен повик за учество во процесот на јавна консултација за документи поврзани со заштита на животна средина и социјални аспекти од спроведување на проектот “Туристички центар Вевчани – еден центар еден туристички производ“

Општина Вевчани ја известува заинтересираната јавност дека во тек е реализација на потпроектот “Туристички центар Вевчани – еден центар еден туристички производ,  финасиски поддржан од Европската унија (ИПА 2) во рамките на Проектот за локална и регионална конкуретност (ПЛРК).

За потребите на реализација на активностите на потпроектот, а со цел навремено да се идентификуваат и оценат потенцијалните влијанија врз животната средина од проектните активности за реконструкција и адаптација на старата училишна зграда во модерен туристички центар спроведуваме јавна консултација на документи поврзани со заштита на животна средина и социјални аспекти, односно по однос на  документот Список за проверка на План за управување со животната средина за проектот „Туристички Центар Вевчани – Еден Центар Еден Туристички Производ“.  Планот содржи и мерки за спречување, минимизирање и ублажување на можните негативни влијанија од реализација на предвидените проектни активности.

Наведениот документ е достапен на увид во просториите на општина Вевчани, во прилог на оваа објава, како и на следните веб страници: www.lrcp.mk и  www.tourismmacedonia.gov.mk.

Јавната консултација по однос на документот за заштита на животната средина и социјалните аспекти на потпроектот трае 14 (четиринаесет) дена од денот на објавата

Забелешките и формуларите по однос на документот можат да се достават  во писмена форма или електронска форма на контактите наведени во формуларот за доставување на коментари и сугестии за потпроектот кој е во прилог на оваа објава.

ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА ПУЖС

Формулар за доставување на коментари за ПУЖС – Општина Вевчани

ESMP CHECKLIST VEVCHAN

Form for submission comments and suggestion

PLAN PER MENAXHIM ME ASPEKTET SOCIALE TE AMBIENTIT JETESOR

Formular per paraqitjedorëzim të komenteve dhe sugjerimeve

Соопштение за работно време на општина Вевчани

 • Се известуваат граѓаните на општина Вевчани дека поради кризната состојба предизвикана од вирусот КОВИД-19, а согласно препораките и мерките на Владата за спречување на опасноста од ширење и зараза со Ковид – 19 вирусот, од 30.03.2020 година општинската администрација ќе работи со скратено работно време, од 08:00 до 13:00 часот, секој работен ден и со намален број на вработени.
 • Работно време од 8:00 до 13:00 часот ќе важи се до наредни насоки на погоре наведените надлежни институции.
 • Во општината ќе можат да влегуваат само странки, кои имаат итни и неодложни работи во однос на општината, при што задолжително на влезот да ги дезинфицираат рацете и обувките со дезинфикационо средство.
 • Градоначалникот и службите на општината остануваат достапни за итни потреби на граѓаните, додека локалната самоуправа продолжува со работа на тековните проекти.
 • АПЕЛИРАМЕ граѓаните на минимум да ги редуцираат своите активности во однос на локалната самоуправа (освен за итни и неодложни работи) и своите контакти со општината да ги остваруваат телефонски или електронски, преку активните телефонски линии на општината и мобилните општински тимови, како и веб сервисите на општината.