Во рамките на проектот „Воспоставување на мониторинг и менаџмент систем за споменик на природата Вевчански извори“ кој го спроведува Еко-свест во партнерство со Општина Вевчани и еколошко-планинарското здружение „Церн Камен 2257“ од Вевчани, изградивме и видиковец во месноста “Голина”.

Посетете го и уживајте во прекрасната глетка