Денес се одржа свечениот настан на кој беше откриена Спомен бистата на Михајло Пупин – Идворски, во центарот на општина Вевчани.
Она што не обединува и не поттикнува е фактот дека Вевчани, Република Северна Македонија и Идвор – Ковачица, Република Србија имаат воспоставено драгоцена и за почит соработка, која не повикува и во иднина да ја негуваме и надградуваме, а се темели врз научното и хумано дело и споменот на светскиот научник, Михајло Пупин – Идворски.
На настанот присуствува проф. др. Павле Митрески, гости од неговиот роден Идвор и Ковачица, претставници од фондацијата “Младен Селак”, како и г-динот Слободан Симиќ од Белград.