Се известуваат заинтересираните граѓани на Вевчани дека за доделување на дрвената меѓукатна конструкција заедно со подовите, плафоните, кровната конструкција, гредите, летвите и керамидите, демонтираните прозори и врати од реконструкцијата, адаптацијата и пренамена на објектот стара училишна зграда во Туристички центар – Вевчани, на жителите на општина Вевчани без финансиски надомест, потребно е да поднесат барање. Барањето со приложување на лична карта на увид, може да го поднесат во просториите на општина Вевчани.