Денес бев на увид на објектот каде се гради новата прочистителна станица за отпадни води во Вевчани. Во моментов се поставуваат доводот на електрична енергија, вода, и се тампонира пристапниот пат до станицата. Вевчани до крајот на годината ќе добие нова, модерна прочистителна станица вредна околу 17.000.000 денари. Средствста за овој проект “Подобрување на управување со заштитени подрачја” се финансирани од ЕУ, а проектот го спроведува УНДП во соработка со МЖСПП.