Градоначалникот Јанкоски во увид на работите во детска градинка “Планински Цвет” – Вевчани

Денес градоначалникот на Општина Вевчани Сашо Јанкоски, беше на увид на работите во детската градинка “Планински Цвет” – Вевчани. Разботите се изведуваат по предвидената динамика и за кратко време детската градинка ќе добие нов модерен ентериер. Средствата за овој проект се обезбедени од страна на Швајцарската агенција за развој SDC, а е спроведуван од УНДП и Општина Вевчани.

ГРАДОНАЧАЛНИКОТ САШО ЈАНКОСКИ НА УВИД НА ГРАДЕЖНИТЕ АКТИВНОСТИ ВО ДЕТСКАТА ГРАДИНКА “ПЛАНИНСКИ ЦВЕТ” – ВЕВЧАНИ

Градоначалникот на Општина Вевчани Сашо Јанкоски, денеска направи увид на градежните активности за реконструкција на детската градинка “Планински цвет” – Вевчани. Со овој проект предвидено е: спуштање на плафоните со хантер-даглас елементи, поставување на нова внатрешна расвета, набавка на играчки и реквизити, санација на ѕидовите и нивно фарбање, како и изградба на ново игралиште за децата опремено со нови најмодерни реквизити и урбана опрема.Средствата за овој проект се обезбедени преку проектот “Зајакнување на капацитетите на општинските совети” финансиран од Швајцарската агенција за развој SDC, администриран од УНДП, а спроведуван од Општина Вевчани.

Вредноста на проектот е 2 милиони и 450 илјади денари, а градежните активности ги реализира Градежната компанија „ТАНЕ 2007 “ од Охрид која беше избрана по претходно распишан тендер на Општина Вевчани.

ДОНЕСЕН БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ ЗА 2021

Денес 22.12.2020 година  на Советот на Општина Вевчани  на последната седница предвидена за оваа година ја одржа дваесет и седмата седница по ред, на која беше донесен буџетот за 2021 година.

На седницата освен Буџетот за 2021 година, усвоени беа и предлог – програмите на локалната самоуправа, јавните претпријатија и службите основани од општината, за работа во 2021 година.

И со овој буџет предвидена е изградба и рекнструкција на повеќе улици низ Вевчани, реконструкција на детската градинка, како и изградба на нови канализациони линии.

Линк: Службен гласник број 14-20

ЈАВНА ПОКАНА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ГОДИШНА ДАНОЧНА ПРИЈАВА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ИМОТ ЗА 2021 ГОДИНА

Врз  основа  на  член  29 од Законот за даноците на имот (“Сл. Весник на РМ”бр.61/2004,92/07,102/08,35/11,53/11,84/12,188/13,154/15,192/15,23/16), Одделението за финансиски прашања при Општина Вевчани  истакнува:

  ЈАВНА ПОКАНА

за поднесување на годишна даночна пријава за утврдување на данокот на имот за 2021 година

  1. Даночна пријава за утврдување на данок на имот за 2021 година, поднесува даночен обврзник (правно и физичко лице) за:

а) Имотот што го стекнал или почнал да го користи во текот на 2020 година, а за кој нема поднесено даночна пријава (нов даночен обврзник, дополнително стекнат имот кој подлежи на оданочување и сл.);

б) Имотот кај кој настанале промени во сопственоста (оттуѓување и сл.);

в) Имотот кај кој настанале промени во вредноста (доградба, надградба, довршување, проширување и сл.);

Даночната пријава се поднесува до Општина Вевчани –  Одделение за финансиски прашања, секој работен ден од 07.30-15.30 часот најдоцна до 31 ЈАНУАРИ 2021 год.

ИЗГРАДБА НА КАНАЛИЗАЦИОНА ЛИНИЈА “ТРАФО – БУБАНОЈ – СМОЛЕЈЦА” ФАЗА 2

Започнавме со изградба и на канализационата линија “Трафо – Бубаној – Смолејца” фаза 2. Претходно овој канализационен крак беше изграден со самопридонес на граѓаните во осумдесетите години на минатиот век. Тргнувајќи од развојните потреби Вевчани да ги достигне европските стандарди на живеење, општина Вевчани ја гради оваа нова канализациона линија, при тоа зголемувајќи го развојно профилот на канализационата линија од ф110 мм на ф250 мм.

Реализацијата на овој проект е предуслов за реализација и на проектот кој ќе се реализаира понатака, а тоа е реконструкција и на улицата “Трафо – Бубаној – Смолејца”.

Со овој капитален проект, овој дел од населбата Вевчани ќе добие канализациона линија по сите норми и прописи.

Вкупната сума за реализација на оваа фаза е 1.750.000 денари, од кои 1.500.000  се средства обезбедени преку Бирото за рамномерен регионален развој, а остатокот се сопствени средства на Општина Вевчани.