Денес бев на увид на активностите поврзани со реконструкција на улицата Даскалој 1.
Од страна на изведувачот бев информиран дека активностите се одвиваат во три фази.
Во првата фаза се одстрануваше асфалтот, втората фаза е во тек и се поставува тампон, додека пак во третата фаза ќе се поставуваат камени плочи, кој на некои споредни улички веќе се поставуваат.

Планирано е целокупната реконструкција на улицата да заврши до следниот месец.