Градоначалникот Јанкоски денес беше на увид во асфалтирањето на Сервисната улица С4 во Вевчани. Оваа улица се до денес беше во кал. Ова е дел од проектот кој општина Вевчани го реализира како “Вевчани без кал”. Средствата за изградба на оваа улица се обезбедени преку АФПЗРР.