Следејќи го трендот на модерното време и потребите што со себе ги носи, Општина Вевчани нуди достапност на интернет конекција на граѓаните кои тоа им е потребно. Во Вевчани се поставени бесплатни точки за безжичен пристап на неколку локации.

На истите Општина Вевчани нуди можност и  за  Hotspot рекламирање.

Отворен ( hotspot ) интернет има на локациите: Две во центарот на општина Вевчани и по една (hotspot) точка на локалитетот Вевчански извори и кејот на реката.

Во иднина се предвидува поставување на отворен интернет пристап и на други локации.