Денес со г-дин Јордан Стојановски го потпишавме меморандумот за соработка, која се воспоставува со цел остварување соработка за креирање на симболична криптовалута наречена КРИПТО ЛИЧНИК.

Целта на воспоставувањето на оваа соработка помеѓу Општина Вевчани, претставувана од градоначалникот г-дин Сашо Јанкоски и г-дин Јордан Стојановски е со креирањето на оваа симболична криптовалута – КриптоЛичник, да се збогатат маркетинг активностите за популаризацијата на општина Вевчани како една препознатлива туристичка дестинација.