Почитувани,
Во текот на вчерашниот ден одпочнавме со менување на старата и дотрајана дограма, со нова енергетски ефикасна PVC дограма. Со овој проект ќе се променат сите прозори на општинската зграда после неколку децении. Средствата за оваа инвестиција се обезбедени преку Центарот за развој на југозападниот плански регион, а целта на истиот е заштеда на енергија. Општина Вевчани граби незапирливо напред!