Денес заедно со Директорот на Канцеларијата на Светска банка во МК, Марко Мантованели и тимот од Проектот за локална и регионална конкурентност го посетивме проектот за развој на туризмот – туристички Инфо центар во општина Вевчани (објектот на старата училишна зграда). Зголемувањето на туристичката понуда, особено за љубителите на авантуристички туризам, ќе придонесе за привлекување на поголем број странски туристи во државата, како и за севкупниот локален економски развој.