Денес 22.12.2020 година  на Советот на Општина Вевчани  на последната седница предвидена за оваа година ја одржа дваесет и седмата седница по ред, на која беше донесен буџетот за 2021 година.

На седницата освен Буџетот за 2021 година, усвоени беа и предлог – програмите на локалната самоуправа, јавните претпријатија и службите основани од општината, за работа во 2021 година.

И со овој буџет предвидена е изградба и рекнструкција на повеќе улици низ Вевчани, реконструкција на детската градинка, како и изградба на нови канализациони линии.

Линк: Службен гласник број 14-20