Подобрувањето на инфраструктурата ни е приоритет. Целта на овие проекти е значително да се подобри и олесни животот на граѓаните на Вевчани, а со тоа ќе се овозможи и полесен пристап до нивите и другите обработливи површини.
Во периодов што следи ќе изработиме техничка документација, а потоа ќе обезбедиме и средства за целосно пробивање, чистење и тампонирање на овој пат, истакна Спасе Кочовски – Градоначалник на Општина Вевчани.