• Општина Вевчани ќе врши прием на странки  од 9 до 12 часот во посебна приемна соба на влезот во општина.
 • Градоначалникот на општина Вевчани ги откажува отворените денови за прием на странки во кабинетот, се додека трае ваквата состојба и препораките на Министерството за здравство, да се објават телефонските броеви за контакт.
 • Да се објават телефонски броеви за помош на стари изнемоштени лица кои не можат да излегуваат од своите домови.
 • Во пазарниот ден четврток, во Вевчани нормално ќе функционира пазарот со препорака да се спречат поголеми собири на граѓаните и истите да не се задржуваат подолго време во пазарот. После пазарот просторот детално да се измие со хидрант.
 • Да се зголеми чистењето на јавните површини со хидранти, се до смирување на состојбата со корона вирусот.
 • Здравствениот дом во Вевчани да изготви Соопштение  каде ќе информира дека се редуцираат на минимум  специјалистички прегледи кои биле закажани во овој период и сите други прегледи кои не се итни да се избегнуваат. (истото соопштение ќе биде објавено и на ВЕБ страната на општината и до локалните портали.)
 • Сите пациенти кои ќе осетат симптоми на корона вирус (покачена температура, сува кашлица) да се јават во Центар за јавно здравје во Охрид на следниот телефонски број 070/723-029.
 • МВР, ПС Велешта ќе ја следат состојбата со ангажирање на патролни служби и ќе има засилени мерки и контроли за сузбивање на поголеми групи по излетнички места и слично, но и ќе ја следат состојбата при влез на возила и граѓани во општината.
 • Се задолжуваат сите институции кои спаѓаат под локалната самоуправа да извршат дезинфекција во седиштата на сите институции и училиштата пред почетокот на наставата.
 • Се задолжува ООУ Страшо Пинџур – Вевчани да најдат начин за изведување на алтернативна настава преку електронско учење од страна на професорите и учениците.
 • Општина Вевчани, заедно со Црвениот Крст, невладини организации (планинарското друштво, КУД Дримкол, подмладоците на политичките партии да обезбеди списоци на доброволци – волонтери  и да се формираа тимови за помош на изнемоштени, хронично болни и стари лица заради купување на намирници и лекови.
 • Се апелира до автопревозникот Сприја Вевчани, кој врши општински линиски превоз на патници, строго да се придржува кон мерките и да врши редовна дезинфекција на возилата, а патниците да се самозаштитат
 • Секој граѓанин на Вевчани да се грижи за своите животни и да ја одржува нивната хигиена.
 • Апел да се почитуваат препораките од Министерството за здравство.
 • Апел да се избегнуваат собири на граѓани во продавниците, бензинските пумпи, организирање на забави во приватни домови на поголеми групи на млади, како и во излетничките места во општина Вевчани.
 • МВР односно ПС Велешта да ги  извести и предупреди лицата кои доаѓаат од ризичните земји зафатени од корона вирус,  а кои не се придржуваат до препораките на Владата да останат во самоизолација наредните 14 дена.
 • Апел до населението разумно да се купуваат прехрамбени продукти во локалните продавници и притоа да ги почитуваат препораките за безбедно растојание