Денес, 15.02.2024 година започаа градежните работи за целосна реконструкција на улицата “Дејков мост – Детска градинка”.