Во тек се градежни работи за изградба на канализациона линија – Крак 3.