Денес започнаа градежните активности за изградба на мостот на Вевчанска река кој е дел од Обиколницата југ. Мостот кој се гради е во рамките на Обиколницата југ и е крак на регионалниот пат. Средствата за доизградба на овој крак на регионалниот пат Обиколница југ се обезбедени преку Агенцијата за државни патишта (ЈПДП). Општина Вевчани посветено работи на подобрување на условите за живот на граѓаните.