Денес започнаа градежните работи за партерно уредување на дворот на мултикултурниот центар „Коста Србакоски“ – Вевчани.

Проектот е финансиран преку Центарот за развој на југозападниот плански регион, во рамките на Програмата за рамномерен регионален развој.