На ден 16.05.2024 година (Четврток) ќе се спроведе ларвицидна дезинсекција која има за цел уништивање на ларвите на комарците заради спречување на ширењето заразни болести каде како вектори се јавуваат истите.
Третманот против ларвицидна форма на комарци ќе се изврши терестички со употреба на гранули на локации од вкупна површина од 6050 м2.
Со прва пролетна дератизација ќе се поминат сите предвидени локации кои можат да бидат ивор на зараза со предвидени 30 шахти за третирање.
Третирањето на повшините ќе биде изведено од 10:00 до 16:00 часот само под добри временски услови поради ефикасно извршување на третманот.
Доколку, временските услови не дозволуваат да се спроведат третманите на дезинсекција и дератизација,тогаш истите ќе бидат одложени за наредниот или евентуално за некој нареден ден со поволни временски услови.
Со почит,
Општина Вевчани