Почитувани,
Со задоволство Ве покануваме да присуствувате на Инфо ден за спроведување и користење на Инструментот за претпристапна помош на Европската унија за рурален развој ИПАРД 2014 – 2020, каде што ќе се презентираат МЕРКА 3 – Инвестиции во материјални средства за преработка и маркетинг на земјоделските и рибните производи и
МЕРКА 7 – Диверзификација на фармите и развој на бизниси од ИПАРД 2014-2020.
Место на одржување: Клуб на пензионери, Општина
Вевчани
Датум: 25.10.2019
Време: 15:00 часот