Денес од страна на Општина Вевчани и докторантот на Универзитетот во Мичиген, наш познат бизнисмен во САД и автор на Крипто Личникот господинот Јордан Стојановски, лансирана е првата крипто валута на Република Вевчани – Крипто Личникот. Вкупната количина на Крипто Личници што се планира да се емитува e 100 милиони, но тие се издаваат најрано во текот на првите 12 години по лансирањето. При самото лансирање се издаваат 20 милиони од кои 10 одат кај авторот за користење на сопствена промоција, а 10 милиони Општина Вевчани може да ги издаде одма за било која цел. Останатите 80 милиони Крипто Личници се генерираат равномерно во следните 12 години.

Како први добитници на Крипто Личници за несебичниот ангажман во враќање на Општина Вевчани  како и понатамошно нејзино промовирање се доделуваат на следните лица:

  1. Васил Ј.Радиноски
  2. Косто Србакоски
  3. Симун Лешоски
  4. др. Благоја Парталоски
  5. Секула Баткоски

Да живее Вевчани и духот вевчански!

Да не чува личникот!

За многу години!