Денес  во Салата на Советот на општина Вевчани започнавме со поставување на видео и аудио опремата. После вградувањето на оваа опрема и завршување на овој проект, седниците на Советот ќе се емитуваат во живо. Планирано е поставување на HD камери, микрофони и озвучување, како и миксети за емитување седниците на Советот во живо. Средствата за набавка на видео и аудио опремата се обезбедени преку проектот “Зајакнување на капацитетите на советите” финансиран од Швајцарската агенција за развој SDC, администриран од УНДП, а спроведен од Општина Вевчани. Општина Вевчани полека но сигурно станува модерна, отчетна општина.