Градоначалникот на општина Вевчани, г-дин Сашо Јанкоски, на 26.12.2019 година, беше во посета на Здравствен дом “Д-р Светозар Чочороски” – Вевчани. При посетата оствари средба со директорот г-дин Јован Стојкоски кој истакна дека е набавена нова опрема за потребите на лабораторијата. Со новата опрема ќе се овозможи унапредување на услугите за граѓаните, директорот посочи дека во тек е подготовката за новите услуги кои што се планираат да се воведат во Здравствениот дом – Вевчани, како и дека за кратко време ќе отпочне со работа и новото кардио ехо, со кое ќе се овозможи граѓаните кои имаат потреба од ваков кардио преглед оваа услуга да можат да ја добијат во Здравствен дом-Вевчани.