Градоначалникот на општина Вевчани, Сашо Јанкоски денес беше во увид на одпочниување на работите за изградба на новото детско игралиште во детската градинка “Планински Цвет” – Вевчани. Ова е прва ваква  интервенција за изградба на ново игралиште и набавка на  реквизитите од самата изградба на детската градинка во седумдесетите години на минатиот век. Средствата за реализација на овој проект се обезбедени од Швајцарската агенција за развој SDC, а менаџирани од страна на УНДП и општина Вевчани.