Вчера, во Мултикултурниот центар „ Коста Србакоски“ – Вевчани се одржа првата информативна средба поврзана со активностите кои ќе се одвиваат за развој на одржлив туризам и промоција на Вевчани во меѓународни рамки како т.н. зелена дестинација ( Green Destinations ).
Овој проект се спороведува во склоп на Програмата за зачувување на природата во Македонија – излезна фаза, проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (Swiss Agency for Development and Cooperation – SDC), координиран од страна на Фармахем, Скопје.
На средбата присуствуваа претставници од Општина Вевчани, Министерство за животна средина и просторно планирање, Македонско еколошко друштво од Скопје, Мастсидониа од Скопје, Локални бизниси поврзани со туризам и Фармахем како координатор на проектот.