Од 15 јуни во Вевчани се отвори Вевчанско лето 2022, манифастација која има за цел да го збогати културното живеење во заедницата. Вевчанското лето содржи програми од областа на културата , спортот и науката се со цел да ги задоволи сите вкусови, како програма која што е наменета за сите возрасти. Вевчанското лето е под  целосно покровителство на Општина Вевчани а е во организација на здружението Вевчани Турист Инфо.

Вевчанското лето изобилува со богата соджина прилагодена за сите генерации и возрасти,
предвидени се театарски претстави, музички програми, спортски настани, научни случувања и
истата ќе се случува на повеќе локации низ Вевчани