Денес во просториите на Општина Вевчани, градоначалникот Сашо Јанкоски имаше работна средба со извршниот директор на PONT (Prespa Ohrid Nature Trust ) Mirjam de Koning, консултантот Jernej Stritih и координатор на проектот Оливер Аврамоски. PONT е во план да го прошири своето грантирање и на територијата на Заштитеното подрачје “Споменик на природата Вевчански извори”. Од страна на градоначалникот беше искажана нашата визија за понатамошен развој на ова заштитено подрачје како и идните планови што треба да се реализираат. PONT смета дека ова заштитено подрачје е спремно да се вклучи во нивната програма и дека за многу кратко време ќе се склучи договор помеѓу PONT и Општина Вевчани.