Денес, во рамките на одбележувањето на „Неделата на детето“ под мотото „Ние децата имеме права и потреби“ во посета ни беа дечињата од детската градинка ЈОУДДГ „Планински цвет“ – Вевчани.
Во периодот што следи следуваат низа активности со цел подобрување на условите за престој во градинката.
Децата го заслужуваат тоа!