Започнавме со пробивање и чистење на земјоделски пат „Средни пот“