Почитувани,

Ве информираме дека иницијативниот одбор за формирање Локален младински совет при Општина Вевчани донесе одлука за продолжување на рокот за пријавување на јавниот повик за членство во Локалното собрание на млади.
Рокот за пријавување се продолжува до 3 јули 2024 година до 12 часот на пладне. Оваа одлука е донесена со цел да се овозможи на сите заинтересирани млади лица кои поради различни причини не успеале навреме да ги поднесат своите апликации, да имаат дополнително време за аплицирање.

Ви благодариме за вашиот интерес и поддршка во формирањето на Локалниот младински совет .

Со почит,

• ПК Дипсакус – Вевчани, Крстан Попески
• ВМРО-ДПМНЕ Општински комитет Вевчани, Љубчо Коруноски
• Вевчанско Спортско Друштво, Ристо Димитриески
• СДММ Вевчани, Маријана Радиноска
• „ЕКО-Свест“ Скопје, Дарко Ќитаноски

Одлука за продолжување на рокот за пријавување на јавен повик за членство во локално собрание за млади