Започнавме со поплочување на улицата „Алулој – Гогој 1“, улица која до сега беше со кал а ќе биде поплочена со камени плочи во автентичен амбиент кој одлично се вклопува во традиционалните стари градби во Вевчани. Средствата за изградба на оваа улица се обезбедени преку Центарот за развој на југозападниот плански регион. Во наредниот период продолжуваме со изградба и реконструкција и на други улици низ Вевчани.